Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html märgiste nimestik

Märgis Kirjeldus
<!--...--> Määratleb kommentaari
<!DOCTYPE>  Määratleb dokumendi tüübi
<a> Määratleb lingi
<abbr> Määratleb abreviatuuri
<acronym> Määratleb akronüümi
<address> Määratleb aadressi
<area> Määratleb ala pildi sees
<b> Määratleb paksu teksti
<base> Määratleb kõigi leheküljel olevate linkide sihtmärgi
<bdo> Määratleb teksti suuna
<big> Määratleb suure teksti
<blockquote> Määratleb tsitaadi
<body> Määratleb keha ( sisu ) elemendi
<br> Tekst jätkub uuelt realt
<button> Vajuta nupp
<caption> Määratleb tabeli alapealkirja
<cite> Määratleb tsitaadi
<code> Määratleb kompuutri kodeeritud teksti
<col> Määratleb tabeli tulbad
<colgroup> Määratleb tabeli tulpade grupid
<dd> Määratleb definitsiooni nimekirjas
<del> Määratleb kustutatud teksti
<div> Määratleb dokumendi sektsiooni
<dfn> Määratleb definitsiooni termini
<dl> Määratleb definitsioonide nimekirja
<dt> Määratleb termini definitsiooni
<em> Määratleb rõhutatud teksti
<fieldset> Määratleb tekstivälja
<form> Määratleb kasutaja poolt sisestatavad vormingud
<frame> Määratleb raami
<frameset> Määratleb raamistuse
<h1> kuni <h6> Määratleb pealkirjade suurused
<head> Määratleb dokumendi informatsiooni
<hr> Määratleb horisontaaljoone
<html> Määratleb Html dokumendi
<i> Määratleb kaldus teksti
<iframe> Määratleb raamistuse alajaotuse
<img> Määratleb pildi ( kujundi )
<input> Määratleb sisestusvälja
<ins> Määratleb asendusteksti ( pärast <del> elementi )
<kbd> Määratleb klaviatuuri teksti
<label> Aktiveerib kasutatava elemendi
<legend> Määratleb sisestusväljade tiitli
<li> Määratleb nimekirja teema
<link> Määratleb linkide omavahelise seotuse
<map> Määratleb pildivälja
<meta> Määratleb meta informatsiooni
<noframes> Määratleb raamistuseta ala
<noscript> Määratleb teksti brauseris mis ei toeta skripti
<object> Määratleb sisestatud objekti parameetrid
<ol> Määratleb korrastatud nimekirja
<optgroup> Grupeerib loetelud
<option> Määratleb ripp-nimekirja valikud
<p> Määratleb paragrahvi
<param> Määratleb objekti parameetrid
<pre> Määratleb kujundamata teksti
<q> Määratleb jutumärgi
<samp> Määratleb kompuutri poolt valitud teksti
<script> Määratleb kirjasüsteemi
<select> Määratleb selekteeritud nimekirja
<small> Määratleb väikse teksti
<span> Määratleb dokumendi sektsiooni
<strong> Määratleb tugeva teksti
<style> Määratleb stiili definitsiooni
<sub> Määratleb alaindeksi tekstis
<sup> Määratleb ülaindeksi tekstis
<table> Määratleb tabeli
<tbody> Määratleb tabeli sisu ( keha )
<td> Määratleb tabeli lahtri
<textarea> Määratleb tekstiala
<tfoot> Määratleb tabeli jaluse ( allrea )
<th> Määratleb tabeli pealkirja
<thead> Määratleb tabeli pealkirja
<title> Määratleb dokumendi tiitli
<tr> Määratleb tabeli rea
<tt> Määratleb teletype teksti
<u> Määratleb allajoonitud teksti
<ul> Määratleb korrastamata nimekirja
<var> Määratleb "variable" kirjastiili