Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML 4.0 Standard Atribuudid

Osade Html märgiste juurde kuuluvad atribuudid. Iga märgise atribuut on kirjeldatud allpool olevas tabelis.

Tuumik Atribuudid

Ei kasutata base, head, html, meta, param, script, style ja title elementides.

Atribuut Väärtus Kirjeldus
class class_reegel või style_reegel Elemendi klass
id id_nimetus Unikaalne elemendi id
style stiili_definitsioon Reasisene stiili definitsioon
title abivahendi_tekst Tekst kuvatkse kui abivahend

Keele atribuudid

Ei kasutata base, br, frame, frameset, hr, iframe, param, ja script elementides.

Atribuut Väärtus Kirjeldus
dir ltr | rtl Määrab teksti suuna
lang keele_kood Määrab keele koodi

Klaviatuuri Atribuudid


Atribuut Väärtus Kirjeldus
accesskey iseloom Määrab kiire juurdepääsu elemendile
tabindex number Määrab elemendi järjekorra