Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <tfoot> märgis

<tfoot>

<tfoot> märgis määratleb tabeli jaluse (tabeli alumine osa v. sektsioon) Html dokumendis.

Thead, tfoot ja tbody elemendid aitavad grupeerida ridu tabeli sees. Tabelit luues võib tekkida vajadus grupeerida read vastavalt teemale. See on kasulik siis kui tabeli sisu on väga mahukas. Grupeeritud tabeli lahtrites saab kerida sõltumatult.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Märkused

Pane tähele: "tbody" sees peab olema <tr> märgis!

Kui kasutada thead, tfoot ja tbody elemente siis peab kasutama neid kõiki ja just sellises järjekorras. Need elemendid peavad jääma table elemendi sisse.

Näide:

Kood Tulem
  <table border = "1">
   <thead>

   <tr>
   <td>See on THEAD tekst</td>
   </tr>

   </thead>
   <tfoot>

   <tr>
   <td>See on TFOOT tekst</td>
   </tr>

   </tfoot>
   <tbody>

   <tr>
   <td> See on TBODY tekst</td> 
   </tr>

   </tbody>

   </table>
See on THEAD tekst
See on TFOOT tekst
See on TBODY tekst

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
center
right
justify
char
Määratleb teksti paigutuse lahtris STF
valign top
middle
bottom
baseline
Määratleb teksti vertikaalse paigutuse tabeli lahtris STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudidMenüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi