Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html URL-kodeeringu nimestik

URL kodeeringut (URL Encoding) kasutatakse siis kui kirjutatakse stringi päringu teksti. Tavaliselt on selline moodus kasutusel kui brauser saadab datat veebiserverisse. Kirjutada võib ainult tavalisi tähti ja numbreid. Näiteks tühikud, jutumärgid, kaldkriipsud jne. pole lubatud.

Allpool oelvas vormingus saad ise proovida kuidas teksti kodeeritakse. Püüa kasutada ASCII erimärgiseid.

Lihttekst:
Kodeeritud:
(JavaScript peab olema lubatud)

Dekodeerida pole käsitsi vaja. Veebist leiab mitmeid URL kodeerijaid. Näiteks Email Address Encoder.

Allpool olevas tabelis on ASCII erimärgised ja sümbolid pööratud kuueteistkümnend (hexadecimal) formaati.

Sellist formaati kasutatakse mittestandartsete tähtede ja sümbolite kirjutamiseks brauserisse ja plug-in'atesse.

URL-kodeering alates %00 kuni%8f


ASCII Väärtus URL-kodeering ASCII Väärtus URL-kodeering ASCII Väärtus URL-kodeering
%00 0 %30 ` %60
  %01 1 %31 a %61
  %02 2 %32 b %62
  %03 3 %33 c %63
  %04 4 %34 d %64
  %05 5 %35 e %65
  %06 6 %36 f %66
  %07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
  %0b ; %3b k %6b
  %0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
  %0e > %3e n %6e
  %0f ? %3f o %6f
  %10 @ %40 p %70
  %11 A %41 q %71
  %12 B %42 r %72
  %13 C %43 s %73
  %14 D %44 t %74
  %15 E %45 u %75
  %16 F %46 v %76
  %17 G %47 w %77
  %18 H %48 x %78
  %19 I %49 y %79
  %1a J %4a z %7a
  %1b K %4b { %7b
  %1c L %4c | %7c
  %1d M %4d } %7d
  %1e N %4e ~ %7e
  %1f O %4f   %7f
<space> %20 või + P %50 %80
! %21 Q %51   %81
" %22 R %52 %82
# %23 S %53 %83
$ %24 T %54 %84
% %25 U %55 %85
& %26 V %56 %86
' %27 W %57 %87
( %28 X %58 %88
) %29 Y %59 %89
* %2a Z %5a %8a
+ %2b [ %5b %8b
, %2c \ %5c %8c
- %2d ] %5d   %8d
. %2e ^ %5e %8e
/ %2f _ %5f   %8f

URL-kodeering alates %90 kuni%ff


ASCII Väärtus URL-kodeering ASCII Väärtus URL-kodeering ASCII Väärtus URL-kodeering
  %90 %c0 %f0
%91 %c1 %f1
%92 %c2 %f2
%93 %c3 %f3
%94 %c4 %f4
%95 %c5 %f5
%96 %c6 %f6
%97 %c7 %f7
%98 %c8 %f8
%99 %c9 %f9
%9a %ca %fa
%9b %cb %fb
%9c %cc %fc
  %9d %cd %fd
%9e %ce %fe
%9f %cf %ff
  %a0 %d0    
%a1 %d1    
%a2 %d2    
%a3 %d3    
  %a4 %d4    
%a5 %d5    
| %a6 %d6    
%a7   %d7    
%a8 %d8    
%a9 %d9    
%aa %da    
%ab %db    
%ac %dc    
%ad %dd    
%ae %de    
%af %df    
%b0 %e0    
%b1 %e1    
%b2 %e2    
%b3 %e3    
%b4 %e4    
%b5 %e5    
%b6 %e6    
%b7 %e7    
%b8 %e8    
%b9 %e9    
%ba %ea    
%bb %eb    
%bc %ec    
%bd %ed    
%be %ee    
%bf %ef