Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <map> pildikaardi märgis

<map>

<map>märgisega määratakse Html dokumendis pilte v. kujundeid millede erinevad osad on lingitavad.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Pane tähele: "area" element asub alati "map" elemendi sees. Area element määratleb pildikaardi lingitavad alad.

Usemap atribuut <image> elemendis viitab id või name atribuudi olemasolule <map> elemendis. (See sõltub brauserist). Seepärast kirjutatakse mõlemad, nii "id" kui ka "name" atribuudid <map> elemendi sisse.

Näide:

Kood Tulem
<p>Klikka mõnele värviribale:</p>
<img src="colorbox.png"
width="147" height="128"
usemap="#colorbox">
<map id="colorbox" name="colorbox">
<area shape="rect"
  coords="70,0,130,27"
href="sinifilm.png" target="_blank"
alt="Sinifilm" />
<area shape="rect"
  coords="70,60,130,27"
href="punafilm.png" target="_blank"
alt="Punafilm" />
<area shape="rect"
  coords="70,120,130,27"
href="rohefilm.png" target="_blank"
alt="Rohefilm" />
</map>
Klikka mõnele värviribale:

Sinifilm Punafilm Rohefilm

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
id nimi Määratleb pildikaardi märgise nime STF

Valikulised atribuudid


Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
name nimi Määratleb pildikaardi märgise nime STF

Standard atribuudid


class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


tabindex, accesskey, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onfocus, onblur

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

  red_dot.gif Lingitava pildiala loomine (image map)
Kuidas piltidele ja kujunditele luua lingitavaid regioone, kus iga regioon on hüperlink.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi