Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "button" märgis

<button>

Määratleb elemendi millele saab hiirekursoriga ",vajutada". Elementi võib lisada teksti v. pildi.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
   <button>
Vajuta Siia!
   </button>

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
disabled disabled Keelab nupu STF
name button_name Nupu nimetus STF
type button
reset
submit
Määratleb nupu tüübi STF
value some_value Nupu alg väärtus. Väärtus võib muutuda. STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, accesskey, tabindex

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi