Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML 4.0 Sündmuste Atribuudid

Html 4.0 üheks omaduseks on võimalus käivitada brauseris mingi sündmus v. toiming. Näiteks klikkides mingile Html elemendile käivitub JavaScript. Allpool on nimekiri atribuutidest mis võimaldavad käivitada sündmusi.

Kui sind huvitab nende toimingute e. sündmuste programmeerimine siis peaksid lähemalt tutvuma JavaScript'i ja DHTML'iga.

Sündmused brauseri aknas

Kasutatakse ainult body (keha) ja frameset (raamistus) elementides.

Atribuut Väärtus Kirjeldus
onload script Script hakkab tööle kui dokumenti laetakse
onunload script Script hakkab tööle kui dokumenti maha laetakse

Form elemendi sündmused

Kasutatakse ainult form elemendis

Atribuut Väärtus Kirjeldus
onchange script Script hakkab tööle kui element muutub
onsubmit script Script hakkab tööle kui form sisestatakse
onreset script Script hakkab tööle kui form algseadistatakse
onselect script Script hakkab tööle kui element välja valitakse
onblur script Script hakkab tööle kui element väljub fookusest
onfocus script Script hakkab tööle kui element on fookuses

Klaviatuuri sündmused

Ei kasutata base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ja title elementides.

Atribuut Väärtus Kirjeldus
onkeydown script Mida teha kui klahv on alla vajutatud
onkeypress script Mida teha kui klahv on alla vajutatud ja siis vabastatud
onkeyup script Mida teha kui klahv on vabastatud

Hiire sündmused

Ei kasutata base, bdo, br, frame, frameset, head, html, iframe, meta, param, script, style, ja title elementides.

Atribuut Väärtus Kirjeldus
onclick script Mis juhtub ühe hiire-klõpsuga
ondblclick script Mis juhtub hiire-topeltklõpsuga
onmousedown script Mis juhtub kui hiire-klahvi all hoida
onmousemove script Mis juhtub kui hiire-kursor liigub
onmouseover script Mis juhtub kui hiire-kursor liigub üle elemendi
onmouseout script Mis juhtub kui hiire-kursor lahkub elemendilt
onmouseup script Mis juhtub kui hiire-klahv vabastada