Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "col" märgis

<col>

<col> märgis määratleb atribuudi väärtuse, ühele v. mitmele tabeli tulbale. Seda märgist saab kasutada ainult tabeli v. tulba (tulpade) sees.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is, <col> märgisel puudub lõpumärgis.

Xhtml'is kasutatakse ka (</col>) lõpumärgist.

Märkus

Pane tähele: "col" element sisaldab ainult atribuute. Tulba loomiseks tuleb määratleda "td" element "tr" elemendi sees.

Kasuta seda elementi tulba väärtuste määramiseks tulpade grupi sees. Ilma "col" elemendita pärib tulp automaatselt atribuudi väärtused mis on määratud "colgroup" elemendis.

Näide:

Kood Tulem
Selles näites on neli erineva laiusega tulpa
   <table border="1">
   <colgroup span="3">
   <col width="20"></col>
   <col width="50"></col>
   <col width="80"></col>
   </colgroup>
   <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
   </tr>
   </table>
Selles näites on neli erineva laiusega tulpa

1 2 3 4

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
right
top
bottom
center
justify
Määrab tabeli lahtri sisu paigutuse, tulbas STF
char character Määratleb teksti paigutuse vastavalt "iseloomule" (use width align="char") STF
charoff pikselid
protsendid
Määrab esimese tähe nihke kui lahter on määratud "char" atribuudiga STF
span number Määrab tulpade arvu kuhu maani <col> element ulatub STF
valign top
middle
bottom
baseline
Määrab tabeli lahtri sisu vertikaalse paigutuse, tulbas STF
width protsent
piksel
sõltuvalt sisust
Määrab tabeli lahtri laiuse.
Pane tähele: Kui lahtri laius on juba <colgroup> elemendis määratud, siis see atribuut ei tööta
STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi