Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <tr> märgis

<tr>

<tr> märgis määratleb tabeli rea.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html 4.01's ei soovitata kasutada "bgcolor" atribuuti <tr> elemendis.

Xhtml 1.0 Strict DTD ei toeta samuti selle elemendi atribuuti .

Näide:

Kood Tulem
<table border = "1">
   <tr>
   <td>Lahter A</td>
   <td>Lahter B</td>
   </tr>
   </table>
Lahter A Lahter B

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
justify
char
center
right
Määrab teksti paigutuse lahtris STF
bgcolor värvi nimi
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
Määratleb tabeli lahtri taustavärvi. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile TF
char karakter Määratleb millise karakteriga teksti nihutatakse.

Pane tähele: Kasuta ainult siis kui align="char"!
STF
charoff piksel
protsent
Määratleb esimese karakteri mida nihutatakse.

Pane tähele: Kasuta ainult siis kui align="char"!
STF
valign top
middle
bottom
baseline
Määratleb teksti vertikaalse paigutuse tabeli lahtris STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Lihtne tabel
Kuidas luua lihtsat tabelit Html dokumenti

  red_dot.gif Erinevad tabeli äärised
Erinevad tabeli äärised

  red_dot.gif Ääristeta tabel
Niimoodi saab luua tabeleid milledel puuduvad äärised.

  red_dot.gif Pealkirjad tabelis
Sedasi luuakse pealkirju tabelisse.

  red_dot.gif Tühjad lahtrid
Tühiku märgise kasutamine tühjade lahtrite loomiseks.

  red_dot.gif Tabeli alapealkiri
Näide sellest kuidas luua tabelitele alapealkirju.

  red_dot.gif Tabeli lahtri ulatus
Lahter ulatub üle mitme tulba v. rea.

  red_dot.gif Märgised tabeli sees
Kuidas kasutada Html märgiseid tabeli sees.

  red_dot.gif Lahtri sisu ja tabeli äärise vahe (Cell padding)
Lahtri sisu ja tabeli äärise vahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Lahtrite vahekaugus (Cell spacing)
Lahtrite omavahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabelisse
Nii saab muuta tabeli tausta värvi.

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabeli lahtrisse
Nii saab lisada pilte tabeli lahtrisse.

  red_dot.gif Sisu nihutamine tabeli lahtris
Sisu nihutamine tabeli lahtris

  red_dot.gif Raami atribuudi kasutamine
Tabeli raamistuse seaded

  red_dot.gif Raami ja äärise atribuudi kasutamine
Tabeli äärise ja raamistuse seaded.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi