Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <sub> ja <sup> märgis

<sub> ja <sup>

<sub>märgis tähistab alaindeksit tekstis. <sup>märgis tähistab ülaindeksit tekstis.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide


Kood Tulem
Selles tekstis on
<sub>
alaindeks
</sub>
Selles tekstis on
<sup>
ülaindeks
</sup>
  Selles tekstis on alaindeks
  Selles tekstis on ülaindeks

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Ülaindeks ja Alaindeks
Niimoodi kasutatakse "sub" ja "sup" elemente.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi