Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <label> märgis

<label>

<label>märgisega määratakse teksti ala dokumendis, millele klikkides hakkab vormingu element tööle.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulemus
<p>Proovi, klikkides tekstile:</p>
  <form name="input" 
  action="">
  <input type="radio" name="sex" id="male" />
  <label for="male">Mees</label>
  <input type="radio" name="sex" id="female" />
  <label for="female">Naine</label>
  </form>
Proovi, klikkides tekstile:


Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
for Teise_välja_ID Määratleb millise vormingu juurde "label" kuulub. STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


accesskey, onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Label (märgitud ala vormingus)
Mismoodi "label" määratleb kontrolli vormingu üle.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi