Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML kujundi v. pildi ala märgis

<area>

Määratleb lingitava ala pildi v. kujundi sees.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <area> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is kasutatakse ka lõpumärgist (</area>).

Pane tähele: See element on alati sulustatud <map> märgiste vahele.

Usemap atribuut <image> elemendis viitab id või name atribuudi olemasolule <map> elemendis. (See sõltub brauserist). Seepärast kirjutatakse mõlemad, nii "id" kui ka "name" atribuudid <map> elemendi sisse.

Näide:

Kood Tulem
<p>Klikka mõnele värviribale:</p>

<img src="colorbox.gif"
width="147" height="128"
usemap="#colorbox">
<map id="colorbox" 
name="colorbox">

<area shape="rect"
  coords="70,0,130,27"
href="sinifilm.gif" 
target="_blank"
alt="Sinifilm" />

<area shape="rect"
  coords="70,60,130,27"
href="punafilm.gif" 
target="_blank"
alt="Punafilm" />

<area shape="rect"
  coords="70,120,130,27"
href="rohefilm.gif" 
target="_blank"
alt="Rohefilm" />


Klikka mõnele värviribale:

Sinifilm Punafilm Rohefilm

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
alt tekst Määratleb lingitava ala alternatiivteksti STF

Valikulised atribuudid


Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
coords kui kujund on nelinurkne="rect" siis
koordinaadid on="vasak,üleval,paremal,all" kui kujund on ümar="circ" siis
koordinaadid on="tsenter_x,tsenter_y,raadius" kui kujund on mitmenurkne="poly" siis
koordinaadid on="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn"
Määratleb lingitava ala koordinaadid STF
href URL Määratleb ala URL aadressi STF
shape
(kuju)
rect (kandiline)
rectangle (kandiline)
circ (ümar)
circle (ümar)
poly (mitmenurkne)
polygon (mitmenurkne)
Määratleb lingitava ala kuju STF
target
(lingi sihtmärk)
_blank
_parent
_self
_top
Ütleb brauserile kuskohas link avaneb
  • _blank - link avaneb uues aknas
  • _self - link avaneb samas raamis kuhu klikiti
  • _parent - link avaneb kõrval raamis
  • _top - link avaneb kogu akna ulatuses
TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex, accesskey

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup, onfocus, onblur

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

  red_dot.gif Lingitava pildiala loomine (image map)
Kuidas piltidele ja kujunditele luua lingitavaid regioone, kus iga regioon on hüperlink.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi