Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <object> märgis

<object>

<object>märgisega määratakse Html dokumendis objekte. Need elemendid on kasutusel multimeedia sisestamiseks sinu lehele. Elementide väärtustega manipuleerides on võimalik muuta displei parameetrieid.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Märkused

"Object" element võib asuda nii "head" kui ka "body" elemendi sees. Tekst mis jääb <object> ja </object> märgiste vahele, kuvatakse alternatiivtekstina brauserites mis ei toeta seda elementi. Märgis <param> määratleb "object" elemendi seadistuse.

Piltide ja kujundite puhul kasuta <img> märgist <object> märgise asemel.

Näide

Kood
<object classid="clsid:F08DF954-8592-11D1-B16A-00C0F0283628"
   id="Slider1" width="100" height="50">
   <param name="BorderStyle" value="1" />
   <param name="MousePointer" value="0" />
   <param name="Enabled" value="1" />
   <param name="Min" value="0" />
   <param name="Max" value="10" />
   </object>
Tulem

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
right
top
bottom
Määratleb teksti paigutuse objekti ümber TF
archive URL Koht kus asuvad objekti ressursid STF
border piksel Määratleb objekti ümber oleva äärise TF
classid class ID Määratleb class ID väärtuse. (Windows Registry v. URL) STF
codebase URL Määratleb URL aadressi mis viitab objekti andmetele STF
codetype MIME tüüp Interneti meediatüübi kood mis viitab "classid" atribuudile STF
data URL Määrab URL aadressi mis viitab objekti andmetele STF
declare declare Määratleb objekti muutumatuse seni kuni ei määrata teisiti STF
height piksel Määratleb objekti kõrguse STF
hspace piksel Määratleb horisontaalse paigutuse objekti ümber TF
name nimi Määratleb objekti nime (kasut. skripti kirjutamise juures) STF
standby tekst Määratleb teksti mida kuvatakse objekti laadimise ajal STF
type MIME-tüüp Määratleb MIME-tüübi andmed mis määratakse andmete atribuudis STF
usemap URL Määratleb URL aadressi millel asub kliendipoolne pildikaart mida objekt kasutab STF
vspace piksel Määratleb vertikaalse paigutuse objekti ümber TF
width piksel Määratleb objekti laiuse STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


accesskey, tabindex, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudidMenüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi