Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "del" märgis

<del>

<del> märgis võimaldab näha tekstis tehtud muudatusi.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Märkus

Pane tähele: Kasuta seda märgist koos <ins> märgisega selleks, et kuvada täiendusi ja muudatusi oma dokumendis.

Näide:

Kood Tulem
Tosin koosneb <del>
20</del> 12 osast
  Tosin koosneb 20 12 osast

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
cite URL Määratleb URL aadressi dokumendile, milles on seletused selle kohta millised muudatused on tehtud STF
datetime aasta;kuu;päev Määratleb aja millal muudatused on tehtud STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Parandused tekstis
Niimoodi saab teha vigade parandusi Html dokumendis nii,et seda pärast näha oleks.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi