Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html 7-BIT ASCII märgiste nimestik

Andmete edastamiseks veebis kasutatakse nii HTML'is kui ka XHTML'is 7-BIT ASCII standardit.

7-BIT ASCII standard koosneb 128'st märgist.

Jätsin selles tabelis märgiste nimed tõlkimata sest tegemist on väga spetsiifilise sõnavaraga ning seega raskesti eestindatav.

Number Märk Kirjeldus
32   space
33 ! exclamation mark
34 " quotation mark
35 # number sign
36 $ dollar sign
37 % percent sign
38 & ampersand
39 ' apostrophe
40 ( left parenthesis
41 ) right parenthesis
42 * asterisk
43 + plus sign
44 , comma
45 - hyphen
46 . period
47 / slash
48 0 digit 0
49 1 digit 1
50 2 digit 2
51 3 digit 3
52 4 digit 4
53 5 digit 5
54 6 digit 6
55 7 digit 7
56 8 digit 8
57 9 digit 9
58 : colon
59 ; semicolon
60 < less-than
61 = equals-to
62 > greater-than
63 ? question mark
64 @ at sign
65 A uppercase A
66 B uppercase B
67 C uppercase C
68 D uppercase D
69 E uppercase E
70 F uppercase F
71 G uppercase G
72 H uppercase H
73 I uppercase I
74 J uppercase J
75 K uppercase K
76 L uppercase L
77 M uppercase M
78 N uppercase N
79 O uppercase O
80 P uppercase P
81 Q uppercase Q
82 R uppercase R
83 S uppercase S
84 T uppercase T
85 U uppercase U
86 V uppercase V
87 W uppercase W
88 X uppercase X
89 Y uppercase Y
90 Z uppercase Z
91 [ left square bracket
92 \ backslash
93 ] right square bracket
94 ^ caret
95 _ underscore
96 ` grave accent
97 a lowercase a
98 b lowercase b
99 c lowercase c
100 d lowercase d
101 e lowercase e
102 f lowercase f
103 g lowercase g
104 h lowercase h
105 i lowercase i
106 j lowercase j
107 k lowercase k
108 l lowercase l
109 m lowercase m
110 n lowercase n
111 o lowercase o
112 p lowercase p
113 q lowercase q
114 r lowercase r
115 s lowercase s
116 t lowercase t
117 u lowercase u
118 v lowercase v
119 w lowercase w
120 x lowercase x
121 y lowercase y
122 z lowercase z
123 { left curly brace
124 | vertical bar
125 } right curly brace
126 ~ tilde