Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "div" märgis

<div>

<div> märgis määrab dokumendi divisjoni e. sektsiooni.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html 4.01 ei kasutata "align" atribuuti div elemendis.

Xhtml 1.0 Strict DTD ei toeta "align" atribuuti div elemendis.

Märkus

Pane tähele: Tavaliselt lisab brauser vaikimisi tühjad read, enne ja pärast div elementi.

Kasuta seda märgist koos grupi tekstikujundus elementidega stiililehtedes.

Näide:

Kood Tulem
Siin on mingi tekst 
      <div style="color:#FF0000;">
      <h4>See on pealkiri div sektsioonis</h4>
      <p>See on paragrahv div sektsioonis</p>
</div>
  See on mingi tekst
  

See on pealkiri div sektsioonis

  See on paragrahv div sektsioonis

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
right
center
justify
Kuidas nihutada teksti div elemendi sees. Ei soovitata kasutada. Selle asemel kasuta stiile. TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi