Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html 4.01 sümbolite märgiste nimestik

Erimärgiste hulka kuuluvad ka matemaatika sümbolid, Kreeka tähestik, mitmesugused nooled ja tehnilised kujundid.

Matemaatika sümbolid HTML'is

Jätsin selles tabelis märgiste nimed tõlkimata sest tegemist on väga spetsiifilise sõnavaraga ning seega raskesti eestindatav.

Tulem Kirjeldus Nimi Number
for all ∀ ∀
part ∂ ∂
exists &exists; ∃
empty ∅ ∅
nabla ∇ ∇
isin ∈ ∈
notin ∉ ∉
ni ∋ ∋
prod ∏ ∏
sum ∑ ∑
minus − −
lowast ∗ ∗
square root √ √
proportional to ∝ ∝
infinity ∞ ∞
angle ∠ ∠
and ∧ ∧
or ∨ ∨
cap ∩ ∩
cup ∪ ∪
integral ∫ ∫
therefore ∴ ∴
simular to ∼ ∼
approximately equal ≅ ≅
almost equal ≈ ≈
not equal ≠ ≠
equivalent ≡ ≡
less or equal ≤ ≤
greater or equal ≥ ≥
subset of ⊂ ⊂
superset of ⊃ ⊃
not subset of ⊄ ⊄
subset or equal ⊆ ⊆
superset or equal ⊇ ⊇
circled plus ⊕ ⊕
cirled times ⊗ ⊗
perpendicular ⊥ ⊥
dot operator ⋅ ⋅

Kreeka tähed milliseid kasutatakse HTML'is


Tulem Kirjeldus Nimi Number
Α Alpha Α Α
Β Beta Β Β
Γ Gamma Γ Γ
Δ Delta Δ Δ
Ε Epsilon Ε Ε
Ζ Zeta Ζ Ζ
Η Eta Η Η
Θ Theta Θ Θ
Ι Iota Ι Ι
Κ Kappa Κ Κ
Λ Lambda Λ Λ
Μ Mu Μ Μ
Ν Nu Ν Ν
Ξ Xi Ξ Ξ
Ο Omicron Ο Ο
Π Pi Π Π
Ρ Rho Ρ Ρ
Σ Sigma Σ Σ
Τ Tau Τ Τ
Υ Upsilon Υ Υ
Φ Phi Φ Φ
Χ Chi Χ Χ
Ψ Psi Ψ Ψ
Ω Omega Ω Ω
α alpha α α
β beta β β
γ gamma γ γ
δ delta δ δ
ε epsilon ε ε
ζ zeta ζ ζ
η eta η η
θ theta θ θ
ι iota ι ι
κ kappa κ κ
λ lambda λ Λ
μ mu μ μ
ν nu ν Ν
ξ xi ξ ξ
ο omicron ο ο
π pi π π
ρ rho ρ ρ
ς sigmaf ς ς
σ sigma σ σ
τ tau τ τ
υ upsilon υ υ
φ phi φ φ
χ chi χ χ
ψ psi ψ ψ
ω omega ω ω
ϑ theta symbol ϑ ϑ
ϒ upsilon symbol ϒ ϒ
ϖ pi symbol ϖ ϖ

Veel mõned sümbolid milliseid kasutatakse HTML'is


Tulem Kirjeldus Nimi Number
Œ capital ligature OE Œ Œ
œ small ligature oe œ œ
Š capital S with caron Š Š
š small S with caron š š
Ÿ capital Y with diaeres Ÿ Ÿ
ƒ f with hook ƒ ƒ
ˆ modifier letter circumflex accent ˆ ˆ
˜ small tilde ˜ ˜
en space    
em space    
thin space    
zero width non-joiner ‌ ‌
zero width joiner ‍ ‍
left-to-right mark ‎ ‎
right-to-left mark ‏ ‏
en dash – –
em dash — —
left single quotation mark ‘ ‘
right single quotation mark ’ ’
single low-9 quotation mark ‚ ‚
left double quotation mark “ “
right double quotation mark ” ”
double low-9 quotation mark „ „
dagger † †
double dagger ‡ ‡
bullet • •
horizontal ellipsis … …
per mille  ‰ ‰
minutes ′ ′
seconds ″ ″
single left angle quotation ‹ ‹
single right angle quotation › ›
overline ‾ ‾
euro € €
trademark ™ ™
left arrow ← ←
up arrow ↑ ↑
right arrow → →
down arrow ↓ ↓
left right arrow ↔ ↔
carriage return arrow ↵ ↵
left ceiling ⌈ ⌈
right ceiling ⌉ ⌉
left floor ⌊ ⌊
right floor ⌋ ⌋
lozenge ◊ ◊
spade ♠ ♠
club ♣ ♣
heart ♥ ♥
diamond ♦ ♦
meessugu   ♂
naisssugu   ♀