Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <img> pildi v.kujundi märgis

<img>

<img>märgisega määratakse Html dokumendis pilte v. kujundeid.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <img> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is on see märgis suletud.

Elemente nagu: "align", "border", "hspace", ja "vspace", ei soovitata kasutada Html 4.01'es.
Xhtml 1.0 Strict DTD, neid elemente ei toeta.

Mozilla Firefox ja "alt" atribuut

Kui kasutada Firefox'is "alt" atribuuti siis hiirekursoriga üle pildi v. pildikaardi liikudes ei ole teksti näha.

Firefox kasutab "alt" atribuuti siis kui näiteks pilt ei lae alla.

Hiirekursoriga üle pildi v. pildikaardi liikudes ilmub tekst siis kui kasutada "title", atribuuti <img> elemendis.

Näiteks: <img src="pilt.gif" alt="plää" title="plää, plää, plää"

Näide:

Kood Tulemus
<img src="/pic/jalgpall.gif"
alt="Jalgpall" />
Jalgpall

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
alt tekst Määratleb pildi lühikirjelduse STF
src URL Pildi URL aadress STF

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
charset karakteri_kodeering Määrab URL sihtmärgi karakteri kodeeringu STF
align left
right
top
middle
bottom
Paigutab pildi ümbritseva teksti suhtes. (Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile) TF
border piksel Määratleb pildi äärise. (Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile) TF
height piksel
protsent
Määratleb pildi kõrguse STF
hspace piksel Määratleb tühjad alad pildi paremal ja vasakul ääres. (Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile) TF
ismap URL Määratleb serveri poolse pildikaardi STF
longdesc URL Määratleb URL aadressi kus on pildi kohta pikem kirjeldus STF
usemap URL Määratleb kliendi (autori) pildikaardi. Selleks, et paremini mõista, vaata ka <map> ja <area> märgiseid STF
vspace piksel Määratleb tühjad alad pildi all ja üleval ääres. (Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile) TF
width piksel
protsent
Määratleb pildi laiuse STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Pildi lisamine
Kuidas kuvatakse pilte veebilehel.

  red_dot.gif Pildi lisamine mujalt
Kuidas lisada pilte serverist v.teisest kaustast.

  red_dot.gif Pildi nihutamine
Kuidas paigutada pilti teksti suhtes.

  red_dot.gif Pildi hõljumine (float)
Niimoodi saab pilti hõljutada paragrahvist paremale v. vasakule.

  red_dot.gif Pildi suuruse muutmine
Niimoodi saab pildi suurust muuta Html dokumendis.

  red_dot.gif Pilt lingina
Niimoodi saab pilti kasutada lingina, mis viib uuele veebilehele.

  red_dot.gif Pildikaart
Pilt mille erinevad regioonid on lingid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi