Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <ins> sisestatud teksti märgis

<ins>

<ins>märgisega määratakse sisestatud teksti.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Pane tähele: Kasuta seda märgist koos <del> märgisega selleks, et kirjeldada täiendusi ja muudatusi dokumendis.

Näide:

Kood Tulem
<p>
Tosin koosneb 
<del>kahekümnest</del> 
<ins>kaheteistkümnest</ins> 
osast
</p>
Tosin koosneb kahekümnest kaheteistkümnest osast

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
cite URL URL aadress milles on seletus muudatuste kohta STF
datetime Aasta,Kuu,Päev Aeg millal muudatusi tehti STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Paigatud tekst
Dokumendis muudatuste ja paranduste tegemine nii, et see vaatajale on nähtav.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi