Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "bdo" märgis

<bdo>

<bdo> märgis muudab teksti suuna veebilehel. (Saab kasutada näiteks Heebreakeelse teksti kirjutamiseks).

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
<bdo dir="rtl">Niimoodi saab<br />
kirjutada Heebreakeelset teksti</bdo>
Niimoodi saab
kirjutada Heebreakeelset teksti

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
dir ltr
rtl
Määratleb teksti suuna STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Proovi ise

Tagurpidi tekst
Niimoodi kasutatakse <bdo> märgist selleks, et muuta teksti suunda.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi