Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <textarea> märgis

<textarea>

<textarea> märgis määratleb tekstiala Html dokumendis. Tegemist on alaga kuhu saab kirjutada ükskõik kuipalju teksti. Teksti kuju on määratud vaikimisi.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
<textarea rows="2" cols="10">

Aias sadas saia. Aias sadas saia.
Aias sadas saia. Aias sadas saia...... .
      </textarea>

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
cols number Määrab tulpade arvu, mis on nähtavad tekstiväljas STF
rows number Määrab ridade arvu, mis on nähtavad tekstiväljas STF

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
disabled disabled Keelab tekstivälja STF
name tekstivälja nimetus Määrab tekstivälja nime STF
readonly readonly Kasutaja ei saa muuta tekstivälja sisu STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex, accesskey

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Tekstiväli
Kuidas luua suurt tekstiväljaMenüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi