Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML aadressi märgis

<address>

Selle elemendi abil saab Html teksti lisada kontaktandmeid.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Pane tähele: <address> märgist ei kasutata postiaadressi kirjutamiseks, välja arvatud juhul kui postiaadress on osa dokumendi sisust.

Tavaliselt kuvab brauser "address" elementi sisestatud teksti, kaldkirjas ja lisab vaikimisi tühjad read elemendi algusesse ja lõppu. Lause poolituse ja jätkamise uuelt realt elemendid pead ise lisama.

Näide:

Kood Tulem
<address>
Dokumendi autor:<br />
<a href="mailto:vinni@puhh.ee">
Vinni Puhh</a>
</address>
Dokumendi autor:
Vinni Puhh

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Aadress
Niimoodi saad kirjutada aadressi.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi