Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "colgroup" märgis

<colgroup>

<colgroup> märgis määratleb tabeli tulpade grupi. Selle elemendi abil saab grupeerida tulpasid vastavalt kujundusele. Töötab ainult <table> märgiste sees.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Märkus

Pane tähele: "col" element sisaldab ainult atribuute. Tulba loomiseks tuleb määratleda "td" element "tr" elemendi sees.

Näide:

Selles näites luuakse neljast tulbast koosnev tabel. Kolm esimest tulpa kuuluvad esimesse tulbagruppi ja viimane teise gruppi.

Kood Tulem
 
   <table border="1">
   <colgroup span="3"
   style="color:#FF0000;">
   </colgroup>
   <tr>
   <td>1</td>
   <td>2</td>
   <td>3</td>
   <td>4</td>
   </tr>
   </table>
1 2 3 4

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
right
center
justify
Määrab tabeli tulbagrupi sisu horisontaalse paigutuse STF
char character Määratleb teksti paigutuse vastavalt "iseloomule" (use width align="char") STF
charoff pikselid
protsendid
Määrab esimese tähe nihke kui lahter on määratud "char" atribuudiga STF
span number Määrab tulpade arvu kuhu maani <colgroup> element ulatub STF
valign top
middle
bottom
baseline
Määrab tulbagrupi sisu vertikaalse paigutuse STF
width protsent
piksel
sõltuvalt sisust
Määrab tulbagrupi laiuse.
Pane tähele: Kui lahtri laius on juba <colgroup> elemendis määratud, siis <col> atribuut ei tööta
STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi