Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html näidised.

Html baasmärgised

  red_dot.gif Lihtne Html dokument
Kõige lihtsam lihtsam Html kodeering mida brauser loeb ja kuvab vastavalt.
  red_dot.gif Lihtne paragrahv
Siin on näha mismoodi töötab <p> (paragrahv) element.
  red_dot.gif Veel paragrahve
Näide sellest kuidas brauser ignoreerib Html koodi lisatud tühikuid ja lause poolitusi.
  red_dot.gif Teksti jätkamine uuelt realt
<br> elemendi kasutamine selleks, et poolitada lauseid ja jätkata teksti uuelt realt.
  red_dot.gif Pealkirja märgis
Näidises saab selgeks mismoodi teha veebidokumenti erineva suurusega pealkirju.
  red_dot.gif Keskele nihutatud pealkiri
Pealkirja nihutamine paremale v. keskele "align" atribuudi abil.
  red_dot.gif Horisontaal joone lisamine
Horisontaaljoone lisamine veebidokumenti. (Võimaldab organiseerida teksti eraldi sektsioonideks mis hõlbustab orjenteerumist veebilehel)
  red_dot.gif Kommentaar Html koodis
Niimoodi saab lisada kommentaare Html kodeeringusse selleks, et hiljem oleks hõlpsam teha muudatusi ja täiendusi oma veebidokumenti.
  red_dot.gif Tausta värvi lisamine
Atribuut "bgcolor" on oluline disaini element mis võimaldab lisada veebilehele erinevaid värve.

HTML Teksti kujundamine

  red_dot.gif Teksti kujundamine
Siin on mõned näited kuidas muuta teksti kuju, suurust, paksust jne.
  red_dot.gif Kujundamata tekst
Kasutades <pre> elementi, kuvab brauser teksti tühikud ja lause v. teksti poolitused täpselt nii nagu Html koodis.
  red_dot.gif Erinevad arvutipõhised teksti kujundamis märgised
Nende elementide lisamisel valib arvuti missugust teksti vormingut ta kasutab.
  red_dot.gif Aadressi lisamine
Niimoodi saab Html koodis kirjutada aadressi.
  red_dot.gif Abreviatuurid ja akronüümid
  red_dot.gif Teksti suund
Heebreakeelset teksti kirjutatakse ja loetakse paremalt vasakule. Seda toimingut teostab brauser siis kui lisame Html koodi vastava elemendi.
  red_dot.gif Jutumärgid ja tsitaadid
Jutumärgid ja tsitaadid on olulised elemendid teksti kujundamisel.
  red_dot.gif Teksti paikamine
Mõnikord on vaja tekstis teha parandusi aga nii, et need jääksid vaatajale nähtavad.
  red_dot.gif Erimärgised
Erimärgiste abil saab kujutada mitmesuguseid sümboleid (kasutatakse html kodeeringus) mis kuvatakse nii nagu nad välja näevad.

HTML Lingid

  red_dot.gif Kuidas luua hüperlinki
Niimoodi saab veebidokumendis muuta teksti lingiks
  red_dot.gif Pilt lingina
Niimoodi saab veebidokumendis muuta pildi lingiks
  red_dot.gif Link avaneb uues brauseri aknas
Selles näites demonstreeritakse, kuidas link avaneb uues aknas, seega külastaja ei pea lahkuma sinu veebisaidilt.
  red_dot.gif Linkimine samal leheküljel
Selles näites demonstreeritakse, kuidas link viib uude kohta samal veebilehel.
  red_dot.gif Raamistusest väljumine
Selles näites demonstreeritakse, kuidas väljuda raamistusest, juhul kui sinu sait on raamistuses kinni.
  red_dot.gif Kuidas teha meili-linki
Selles näites demonstreeritakse, kuidas luua meili-linki (ainult juhul kui meiliredaktor on installeeritud).
  red_dot.gif Veel üks meili-link
Veidi keerulisem meili-link

HTML raamistused

  red_dot.gif Vertikaalne raamistus
Nii saab luua vertikaalset raamistust kolmest eri dokumendist.
  red_dot.gif Horisontaalne raamistus
Nii saab luua horisontaalset raamistust kolmest eri dokumendist.
  red_dot.gif <noframes> märgis
Kuidas kasutatakse <noframe> märgist.
  red_dot.gif Segatud raamistus
Nii saab kombineerida tulpasid ja ridu raamistuses.
  red_dot.gif Kindla kujuga ("noresize") raamistus
Hiirekursoriga üle raamistuse liikudes on näha, et raamistuse kuju ei saa muuta.
  red_dot.gif Navigatsioon raamistuses
Navigatsiooni raamis on linkide nimekiri millede sihtmärgiks on kõrvalolev raam.
  red_dot.gif Raamistus Html lehekülje sees (Inline frame)
Kuidas luua "inline" raamistust Html dokumendi sisse.
  red_dot.gif Kindlaksmääratud koht raamistuses
Link liigutab raamis oleva sisu valitud kohale.

HTML tabelid

  red_dot.gif Lihtne tabel
Kuidas luua lihtsat tabelit Html dokumenti
  red_dot.gif Erinevad tabeli äärised
Erinevad tabeli äärised
  red_dot.gif Ääristeta tabel
Niimoodi saab luua tabeleid milledel puuduvad äärised.
  red_dot.gif Pealkirjad tabelis
Sedasi luuakse pealkirju tabelisse.
  red_dot.gif Tühjad lahtrid
Tühiku märgise kasutamine tühjade lahtrite loomiseks.
  red_dot.gif Tabeli alapealkiri
Näide sellest kuidas luua tabelitele alapealkirju.
  red_dot.gif Tabeli lahtri ulatus
Lahter ulatub üle mitme tulba v. rea.
  red_dot.gif Märgised tabeli sees
Kuidas kasutada Html märgiseid tabeli sees.
  red_dot.gif Lahtri sisu ja tabeli äärise vahe (Cell padding)
Lahtri sisu ja tabeli äärise vahelise kauguse seadmine
  red_dot.gif Lahtrite vahekaugus (Cell spacing)
Lahtrite omavahelise kauguse seadmine
  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabelisse
Nii saab muuta tabeli tausta värvi.
  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabeli lahtrisse
Nii saab lisada pilte tabeli lahtrisse.
  red_dot.gif Sisu nihutamine tabeli lahtris
Sisu nihutamine tabeli lahtris
  red_dot.gif Raami atribuudi kasutamine
Tabeli raamistuse seaded
  red_dot.gif Raami ja äärise atribuudi kasutamine
Tabeli äärise ja raamistuse seaded.

HTML nimekirjad

  red_dot.gif Korrastamata nimekiri
  red_dot.gif Korrastatud nimekiri
  red_dot.gif Erinevad korrastatud nimekirjad
  red_dot.gif Erinevad korrastamata nimekirjad
  red_dot.gif Pesastatud nimekiri
  red_dot.gif Pesastatud nimekiri 2
  red_dot.gif Nimekiri definitsioonidega
Selles nimekirjas on terminitele lisatud definitsioonid.

HTML Vormingud

  red_dot.gif Tekstiväljad
Tekstivälja loomine Html dokumendis. Loodud väljale saab kasutaja kirjutada oma teksti.
  red_dot.gif Parooliväljad
Nii saab luua paroolivälju Html dokumenti.
  red_dot.gif Kontrollkastid
Kuidas luua kontrollkaste Html dokumenti.
  red_dot.gif Raadionupud
Niimoodi saab luua raadionuppe Html dokumenti.
  red_dot.gif Rippnimekiri
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju. Selles näites on nimekirjas on võimalik teha ise valikuid.
  red_dot.gif Ripp-nimekiri koos määratud valikuga
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju, milledes on juba autori poolt pakutud valikud.
  red_dot.gif Suur tekstiväli
Niimoodi saab luua suurt tekstivälja.
  red_dot.gif Nupp
Nupp, milles on sinu enda tekst.
  red_dot.gif Pealkirjaga ääris
Siin on näha mismoodi <fieldset> elemendi lisamisel joonistub kast ümber elemendi sees oleva sisu.
  red_dot.gif Tekstiväli ja sisestus nupp
Mismoodi lisada vormingut veebilehele. Selles vormingus on kaks sisestusvälja ja üks sisestusnupp.
  red_dot.gif Kontrollkastid ja sisestus nupp
Selles näites kasutatakse vormingus kontrollkaste ja sisestusnuppu.
  red_dot.gif Raadionupud ja sisestus nupp
Selles näites kasutatakse vormingus raadionuppe ja sisestusnuppu.
  red_dot.gif Label (märgitud ala vormingus)
Mismoodi "label" määratleb kontrolli vormingu üle.
  red_dot.gif Mailto: vorming
Selle vorminguga on võimalik saata oma meiliaadressi kellelegi

HTML Pildid

  red_dot.gif Pildi lisamine
Kuidas kuvatakse pilte veebilehel.
  red_dot.gif Pildi lisamine teisest kaustast
Kuidas lisada pilte serverist v.teisest kaustast.
  red_dot.gif Tausta pilt
Veebilehe kujundamine tausta-pildi abil.
  red_dot.gif Pildi nihutamine
Kuidas paigutada pilti teksti suhtes.
  red_dot.gif Pildi hõljumine (float)
Niimoodi saab pilti hõljutada paragrahvist paremale v. vasakule.
  red_dot.gif Pildi suuruse muutmine
Niimoodi saab pildi suurust muuta Html dokumendis.
  red_dot.gif Alternatiiv-tekst
Alternatiiv-teksti lisamine pildile. (Juhul kui brauser ei suuda pilti leida v. allalaadida).
  red_dot.gif Pilt lingina-2
Niimoodi saab pilti kasutada lingina, mis viib uuele veebilehele.
  red_dot.gif Pildikaart (Image map)
Pilt mille erinevad regioonid on lingid.

HTML taustad

  red_dot.gif Hästi valitud tausta ja teksti värv
Niisugust teksti on külastajal kerge lugeda
  red_dot.gif Halvasti valitud tausta ja teksti värv
Niisugust teksti on külastajal raske lugeda
  red_dot.gif Hea tausta pilt
Niisugune pilt on hästi valitud.
  red_dot.gif Halb tausta pilt
See pilt on halvasti valitud.

HTML stiilid

  red_dot.gif Stiilid Html'is
Nii lisatakse stiili informatsioon "head" sektsiooni.
  red_dot.gif Allajoonimata link
Stiile kasutades saame teha nii, et lingid leheküljel jäävad allajoonimata. Kui stiile ei ole määratud, siis lisatakse allajoondused vaikimisi.
  red_dot.gif Link välisele stiililehele
Kuidas kasutada <link> märgist, mis viitab välimistele stiililehtedele.

HTML <head> näited

  red_dot.gif Dokumendi tiitel
Tiitli info, mis asetseb "head" elemendi sees, kuvatakse ekraani tiitelribal.
  red_dot.gif Kõigi linkide sihtmärk
Kuidas määrata leheküljel olevate linkide sihtmärki.

HTML <meta> näited

  red_dot.gif Dokumendi kirjeldus
Informatsioon <meta> elemendi sees kirjeldab dokumendi sisu.
  red_dot.gif Dokumendi märksõnad
Informatsioon <meta> elemendi sees kirjeldab dokumendi märksõnu.
  red_dot.gif Kasutaja ümber suunamine
See näide demonstreerib kuidas kasutajat ümber suunata kui aadress on muutunud.

HTML <script> näited

  red_dot.gif Skripti lisamine
Siin on näha mismoodi saab sisestada skripti Html dokumenti.
  red_dot.gif Brauser mis ei toeta skripti
Kuidas toimida brauseris mis ei toeta skripti.