Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "caption" märgis

<caption>

<caption> märgis määratleb alapealkirja tekstis. Märgis tuleb kirjutada kohe pärast <table> märgist. Igale tabelile tuleb see märgis lisada eraldi. Tavaliselt nihutatakse alapealkiri vaikimisi keskele.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

<align> atribuuti ei kasutata Html 4.01's.

Xhtml 1.0 Strict DTD toetab <align> atribuuti.

Näide:

Kood Tulem
   <table border="1">
<caption>>See on alapealkiri</caption>
  <tr>
<td>Lahter 1</td>
<td>Lahter 2</td>
  </tr>
   </table>
See on alapealkiri
Lahter 1 Lahter 2

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
right
top
bottom
Mismoodi nihutada alapealkirja. Ei ole lubatud. Kasuta selle asemel stiile. TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Tabeli alapealkiri
Näide sellest kuidas luua tabelitele alapealkirju.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi