Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

<em> <strong> <dfn> <code> <samp> <kbd> <var> <cite>

Need märgised ei ole keelatud, kuid parema tulemuse saavutamiseks, soovitatakse kasutada stiile.

<em> Määratleb rõhutatud teksti
<strong> Määratleb tugeva teksti
<dfn> Määratleb definitsiooni termini
<code> Määratleb kompuutri kodeeritud teksti
<samp> Määratleb kompuutri poolt valitud teksti
<kbd> Määratleb klaviatuuri teksti
<var> Määratleb "variable" kirjastiili
<cite> Määratleb tsitaadi

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulemus
<em>Rõhutatud tekst</em>
<dfn>Termini definitsioon</dfn>
<code>Kompuutri kood</code>
<kbd>Klaviatuuri kood</kbd>
<tt>Teletaip tekst</tt>
<samp>Lihtne tekst</samp>
<var>Tekst kompuutri valikul</var>
<cite>Tsitaat</cite>
Rõhutatud tekst
Termini definitsioon
Kompuutri kood
Klaviatuuri kood
Teletaip tekst
Lihtne tekst
Tekst kompuutri valikul
Tsitaat

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Teksti kujundamine
Siin on mõned näited kuidas muuta teksti kuju, suurust, paksust jne.

  red_dot.gif Erinevad arvutipõhised teksti kujundamis märgised
Nende elementide lisamisel valib arvuti missugust teksti vormingut ta kasutab.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi