Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <a> ankru märgis

<a>

Ankrut tähistatakse märgisega <a>. Seda märgist kasutatakse:
1. Lingi loomiseks koos href atribuudiga
2. Dokumendi sees järjehoidja loomiseks kasutades name v. id atribuute

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Tähelepanu: Lingitav lehekülg avaneb samas brauseri aknas seni kuni pole määratud teisiti.

Näide:

Kood Tulemus
<p>Link W3Schools:
<a href="http://www.w3schools.com">
W3Schools</a>
</p>
<p>
Avab W3Schools uues brauseri aknas:
<a href="http://www.w3schools.com"
target="_blank">W3Schools</a>
</p>
Link W3Schools: W3Schools
Avab W3Schools uues brauseri aknas:
W3Schools

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
charset karakteri_kodeering Määrab URL sihtmärgi karakteri kodeeringu STF
coords kui kujundiks on="rect" siis
koordinaadid="left,top,right,bottom" kui kujundiks on="circ" siis
koordinaadid="centerx,centery,radius" kui kujundiks on="poly" siis
koordinaadid="x1,y1,x2,y2,..,xn,yn"
Määratleb lingitava pildi-kaardi (image map) koordinaadid STF
href URL lingi URL sihtmärk STF
hreflang keele_kood Määratleb URL sihtmärgi keele STF
name sektsiooni nimi Ankru nimi. Kasutatakse järjehoidja loomiseks dokumendis. Uuemas Xhtml versioonis kasutatakse id atribuuti. STF
rel alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
copyright
chapter
section
subsection
appendix
help
bookmark
Määratleb suhted veebidokumendi ja URL sihtmärgi vahel STF
rev alternate
designates
stylesheet
start
next
prev
contents
index
glossary
copyright
chapter
section
subsection
appendix
help
bookmark
Määratleb suhted URL sihtmärgi ja veebidokumendi vahel STF
shape rect
rectangle
circ
circle
poly
polygon
Määrab mis tüüpi alaga on tegemist lingitaval pildikaardil (image map) STF
target _blank
_parent
_self
_top
URL sihtmärk. Määrab koha kus link avatakse.
  • _blank - avab lingi uues brauseri aknas
  • _self - avab lingi sealsamas raamis kus klikiti
  • _parent - avab lingi põhiraamis
  • _top - avab lingi kogu keha (body) ulatuses
TF
type mime_type Määratleb MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) URL sihtmärgi tüübi STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex, accesskey

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onfocus, onblur, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

Loo hüperlink
Kuidas tehakse Html dokumendis hüperlinke?
Pilt lingina
Kuidas tehakse Html dokumendis pilt lingitavaks?
Link avab uue brauseri akna
Kuidas link avab uue brauseri akna ja seega ei pea külastaja sinu saidist lahkuma?
Raamistusest väljumine
Kuidas saada välja raamistusest (frames)? Seda juhul kui su sait on kinni raamistuses.
Kuidas luua meili-linki
Kuidas linkida meiliaadressile? (selleks peab olema arvuti vastavalt installitud)
Kuidas luua meili-linki 2
Veel üks meili-link.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi