Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <option> märgis

<option>

<option>märgisega määratakse ripp-nimekirja valikud

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <option> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is on see märgis suletud

Näide:

Kood Tulem
      <select>
<option value ="volvo">Volvo</option>
<option value ="saab">Saab</option>
<option value="opel"
selected="selected">Opel</option>
<option value ="audi">Audi</option>
      </select>

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
disabled keelatud Keelab valik-grupi esmakordsel laadimisel STF
label tekst Märgise (label) määramine kui kasutatakse <optgroup> elementi STF
selected valitud Määrab milline valik ilmub esimesena v. millist valikut soovitatakse kasutajale STF
value tekst Valiku väärtus mis saadetakse serverile STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang, tabindex

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Lihtne ripp-nimekiri
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju. Selles näites on nimekirjas on võimalik teha ise valikuid.

  red_dot.gif Ripp-nimekiri koos määratud valikuga
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju, milledes on juba autori poolt pakutud valikud.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi