Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <legend> märgis

<legend>

<legend>märgisega määratakse tekstiväljade pealkirjad.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

"align" atribuut ei ole lubatud Html 4.01's.

Xhtml 1.0 Strict DTD toetab seda atribuuti.

Näide:

Kood Tulemus
<fieldset>
<legend>Millegi mõõdud:</legend>
 Pikkus <input type="text" size="3" />
 Laius <input type="text" size="3" />
</fieldset>
Millegi mõõdud:
Pikkus Laius

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align top
bottom
left
right
Määratleb väljade pealkirja asukoha. Vaikimisi on see "top". TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


accesskey, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Ääristus tekstiväljade ümber
Niimoodi saab tekstiväljade ümber joonistada äärise, koos pelkirjaga.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi