Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html Latin-1 erimärgiste nimestik

Enamikke erimärgiseid saab kasutada ilma märgise koodi lisamata kuid erimärgiste nimed ja numbrid on abiks seal kus klaviatuuri abil pole võimalik sümboleid kirjutada.

ASCII erimärgiste nimestik koos nimetustega


Tulem Kirjeldus Nimi Number
< väiksem kui &lt; &#60;
> suurem kui &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
" jutumärk &quot; &#34;
' jutumärk &apos; (IE ei toeta) &#39;

ISO 8859-1 Sümbolite märgised


Tulem Kirjeldus Nimi Number
  tühik &nbsp; &#160;
¡ tagurpidi hüüumärk &iexcl; &#161;
sent &cent; &#162;
nael &pound; &#163;
valuuta &curren; &#164;
jeen &yen; &#165;
¦ katkendlik vertikaal-kriips &brvbar; &#166;
paragrahv &sect; &#167;
nihutatud täpid &uml; &#168;
© copyright &copy; &#169;
naissoo tähis &ordf; &#170;
« nurgeline jutumärk (vasak) &laquo; &#171;
eitus (negatiiv) &not; &#172;
® registreeritud kaubamärk &reg; &#174;
makron (pikenduskriips tähe peal) &macr; &#175;
kraad &deg; &#176;
pluss-või-miinus &plusmn; &#177;
superscript 2 &sup2; &#178;
superscript 3 &sup3; &#179;
akuut (rõhumärk) &acute; &#180;
mikro &micro; &#181;
peatükk &para; &#182;
kesk-punkt &middot; &#183;
sedii (diakriitiline märk nt. c¸ all) &cedil; &#184;
superscript 1 &sup1; &#185;
meessoo tähis &ordm; &#186;
» nurgeline jutumärk (parem) &raquo; &#187;
murd 1/4 &frac14; &#188;
murd 1/2 &frac12; &#189;
murd 3/4 &frac34; &#190;
tagurpidi küsimärk &iquest; &#191;
korrutamine &times; &#215;
jagamine &divide; &#247;

ISO 8859-1 Kirjatähtede märgised

Jätsin selles tabelis märgiste nimed tõlkimata sest tegemist on väga spetsiifilise sõnavaraga ning seega raskesti eestindatav.

Tulem Kirjeldus Nimi Number
À capital a, grave accent &Agrave; &#192;
Á capital a, acute accent &Aacute; &#193;
 capital a, circumflex accent &Acirc; &#194;
à capital a, tilde &Atilde; &#195;
Ä capital a, umlaut mark &Auml; &#196;
Å capital a, ring &Aring; &#197;
Æ capital ae &AElig; &#198;
Ç capital c, cedilla &Ccedil; &#199;
È capital e, grave accent &Egrave; &#200;
É capital e, acute accent &Eacute; &#201;
Ê capital e, circumflex accent &Ecirc; &#202;
Ë capital e, umlaut mark &Euml; &#203;
Ì capital i, grave accent &Igrave; &#204;
Í capital i, acute accent &Iacute; &#205;
Î capital i, circumflex accent &Icirc; &#206;
Ï capital i, umlaut mark &Iuml; &#207;
Ð capital eth, Icelandic &ETH; &#208;
Ñ capital n, tilde &Ntilde; &#209;
Ò capital o, grave accent &Ograve; &#210;
Ó capital o, acute accent &Oacute; &#211;
Ô capital o, circumflex accent &Ocirc; &#212;
Õ capital o, tilde &Otilde; &#213;
Ö capital o, umlaut mark &Ouml; &#214;
Ø capital o, slash &Oslash; &#216;
capital u, grave accent &Ugrave; &#217;
capital u, acute accent &Uacute; &#218;
capital u, circumflex accent &Ucirc; &#219;
capital u, umlaut mark &Uuml; &#220;
capital y, acute accent &Yacute; &#221;
capital THORN, Icelandic &THORN; &#222;
small sharp s, German &szlig; &#223;
small a, grave accent &agrave; &#224;
small a, acute accent &aacute; &#225;
small a, circumflex accent &acirc; &#226;
small a, tilde &atilde; &#227;
small a, umlaut mark &auml; &#228;
small a, ring &aring; &#229;
small ae &aelig; &#230;
small c, cedilla &ccedil; &#231;
small e, grave accent &egrave; &#232;
small e, acute accent &eacute; &#233;
small e, circumflex accent &ecirc; &#234;
small e, umlaut mark &euml; &#235;
small i, grave accent &igrave; &#236;
small i, acute accent &iacute; &#237;
small i, circumflex accent &icirc; &#238;
small i, umlaut mark &iuml; &#239;
small eth, Icelandic &eth; &#240;
small n, tilde &ntilde; &#241;
small o, grave accent &ograve; &#242;
small o, acute accent &oacute; &#243;
small o, circumflex accent &ocirc; &#244;
small o, tilde &otilde; &#245;
small o, umlaut mark &ouml; &#246;
small o, slash &oslash; &#248;
small u, grave accent &ugrave; &#249;
small u, acute accent &uacute; &#250;
small u, circumflex accent &ucirc; &#251;
small u, umlaut mark &uuml; &#252;
small y, acute accent &yacute; &#253;
small thorn, Icelandic &thorn; &#254;
small y, umlaut mark &yuml; &#255;