Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Eriala sõnastik

Siin on nimekiri enamlevinud terminitest, milliseid kasutatakse veebiehituses.

Abort
Programmi täitmist enneaegselt lõpetama.
Access
Pöördus. Ressursi kasutamise tegevus.
Acrobat Format
=PDF
Active content
Aktiivsisu. Ajas v. kasutaja toimingu tulemusena muutuv materjal veebilehel.
Active window
Aktiivne aken. Aken milles parasjagu töötatakse.
Address
Antud juhul veebidokumendi aadress
Address book
Aadressiraamat meileris v. veebilehel.
Align
Tekstiridade otste joondamine.
Alt text
Pildi nimi. Ilmub veebilehele enne pildi allalaadimist v. pildi puudumisel.
Anchor
Veebitermin. Märgib hüperlingi alguse ja lõpu.
ANSI (American National Standards Institute)
Organisatsioon kes loob standardeid arvutitööstusele.
Anti-Virus Program
Arvuti tarkvara-programm mis võimaldab avastada ja kõrvaldada arvutiviiruseid.
Applet
Tarkvara komponent, mis töötab koos mingi põhiprogrammiga. Näiteks veebibrauser.
Authentication
Veebitermin. Kasutatakse arvuti, programmi v. kasutaja tunnistamiseks veebis.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)
Veebistandard. Kasutatakse Html ja Xhtml teksti kirjutamiseks ja andmete edastamiseks.
Vaata ASCII nimekirja
Aspect ratio
Kuvasuhe. Kuva laiuse ja kõrguse suhe.
Assign
Omistama. Muutujale väärtust andma.
Attachment
Manus. Meilisõnumiga saadetav kinnistatud fail.
Avatar
Kasutaja graafiline esindaja (nt. foto v. animeeritud tegelane).
AVI (Audio Video Interleave)
Videofaili formaat. Microsofti poolt väljatöötatud tehnoloogia videote kokkupakkimiseks.

...tagasi üles...

Background
Taust. Teksti v. graafika taust kuval.
Backslash
Kurakaldkriips (\).
Banner (Ad)
Graafiline reklaam v. kuulutus mis tavaliselt käitub nagu hüperlink.
Bandwidth
Internetiühenduse ülekandekiirus.
Binary Data
Informatsiooni edastamine binaar vormis (1 ja 0, On ja Off).
Bit
Väikseim infoühik. (Ühe sümboli edastamiseks kulub 8 bitti).
BMP (Bitmap)
Pildi v. kujundi failiformaat.
Bitmap image
Pikslite massiivist koosnev pilt.
Blending
Põkkamine. Sujuvate liitekohtade loomine graafikas.
Blink
Vilkuma v. vilgutama. Värvi v. heledust sihipäraselt vaheldama.
Bookmark
Veebitermin. Link mida saab säilitada, et hiljem võimaldada kiiret ühendust.
Browse
Kirjeldab liikumist veebis veebibrauseri abil. (Vaata ka "brauser").
BPS (Bits Per Second)
Informatsiooni ülekande kiirus veebis. (Bitti sekundis).
Browser
Brauser e. veebilehitseja. (Brauseri kasutamine-surfamine).
Bit
Bait. Arvutites kasutatav infoühik. (Sisaldab 8 järjestatud bitti).
Body
Infoobjekti siseosa.
Bold
Paks. Kirjalaad.
Boolean
Kahendmuutja e. loogikamuutuja. Kahe võimaliku väärtusega andmetüüp.
Border
Kuvaobjekti eraldav nähtav piirjoon.
Bottom
Alaserv
Browser
Brauser. Hüperteksti lugemise programm.
Bump mapping
Kühmustus. Pisikonaruste illusiooni loomine ruumilise objekti tasaapinnalisel esitusel.
Button
Nupp. Kasut. graafilise kasutajaliidese elemendina.

...tagasi üles...

C
Standardiseeritud programmeerimis keel.

C++
Objektorienteeritud programmeerimiskeel. (C keele laiendus).

Case Sensitive
Terminit kasutatakse kui on vaja määratleda kas tegemist on suurte v. väikeste tähtedega.

Cache
Arvuti protsessori vahemälu.

Caption
Pealdis, seletus; joonise, tabeli, nupu, vms. juurde kuuluv kiri, sh.peal- või allkiri.

Chat
Tekstipõhine on-line suhtlus Interneti kasutajate vahel.

call (1)
Saade; kõne. Ühenduse loomisest, edastusest ja ühenduse lahutamisest koosnev sideprotsess.

call (2)
Kutsesignaal, kutse. Ühenduse taotluseks saadav signaal.

call (3)
Kutse. Juhtimise üleandmine ühest programmimoodulist teise, koos naasmisjuhistega.

Callout
Viiktekst. Viikjoone kaudu jooniseosaga ühendatud seletustekst.

Compression
Algoritmipõhine andmete kokku ja lahti pakkimine. Meetod, mille abil muudetakse veebidokumendi mahtu, kiirendamaks ülesse ja allalaadimist.

Computer Virus
Arvutiviirus. Programm, mis levitab ennast teisi programme muutes, lisades neisse enda koopia. Viirus käivitatakse nakatunud programmi aktiveerimisel. Töötab varjatult ja kasutaja ei märka selle olemasolu enne tõsisema probleemi tekkimist.

Cancel
Tühistus. Vastuvõetud märgirühma, toimingu vms. tühistamine.

Cookie
Küpsis. Veebiserveri poolt saadetud tekstiinfo, mis säilitatakse arvutis veebibrauseri poolt.

Capitalization
Suurtähestus. Teksti esitamine suurtähtedega v. teisendus sellisele kujule.

Capitals
Suurtähed (sama mis "caps").

Capline
Ladvajoon. Tekstirea ülempiir, määratud suurte tähtede kõrgusega.

Caption
Pealdis; tiitel. Joonise, tabeli, nupu vms. juurde kuuluv kiri.

Capture
Hõive, haare, püük. Näiteks veebis kogu ekraanil oleva haaramine ja selle viimine mingisse pildiredaktorisse.

Careware
Heategevuslik tarkvara. Tasuda tuleb ettemääratud heategevusannetusega (vrd. shareware, freeware).

CSS (Cascading Style Sheets)
Kaskaadsed stiililehed. Veebidokumendi kirjutamisel kasutatav keel, mis võimaldab muuta dokumendi stiili. (Teksti kuju, suurus, värv, asend, taane jne.).
Tutvu lähemalt kaskaadsete stiililehtedega.

Case sensitive
Tõstutundlik; registritundlik. Suur ja väiketähti eristav (nt. otsing).

Cell
Lahter (tabelis).

Character
Märk. Andmete esituseks, korralduseks ja juhtimiseks kasutatav element (kirjamärk, talitlusmärk).

Character spacing
Täheruum v. tähesamm. Kirjamärgi laius koos tähevahega.

Check box
Märkeruut; kontrollkast. Ruuduke valimismärke tegemiseks, ka kasutajaliidestes.

Child
Tütar. Hierarhias vahetult madalamal olija; vrd. "parent".

Clip art
Lõikepildid. Valmispildid rakendusprogrammi komplektis v. eraldi turustatavaina.

...tagasi üles...

Dial-up Connection
Veebitermin. Internetiühendus telefoni ja modemi abil.

DNS (Domain Name Service)
Domeeninime süsteem. Tõlgib domeeninimed internetis kasutatavateks IP-aadressiteks.

Domain Name
Nimi, mis identifitseerib veebilehe. (Näit. pyramdesign.angelfire.com).

Download
Failide ülekandmine veebiserverilt kliendile. (Vaata ka Upload).

DTD (Document Type Definition)
Veebidokumendi tüübi definitsioon.

...tagasi üles...

E-mail (Electronic Mail)
Sõnumi saatmine ühelt isikult teisele läbi Interneti.

E-mail Address
Aadress mida kasutatakse e-meili saatmisel isikule v. ettevõttele. (näit. mina@gmail.com).

E-mail Server
Meiliserver. Arvutiprogramm v. tarkvara esindaja kes kannab elektroonilise sõnumi üle, ühelt arvutilt teisele.

Encryption
Krüpteerimine. Andmete muutmine logaritmide abil loetamatuks kõigile v.a. neile kes omavad dekrüpteerimise võtit. (Kasutatakse näit. autoriõiguste kaitseks).

Error
Viga v. hälve. Serveri poolt saadetav sõnum vea kohta. (Näit. "404 File Not Found").

Ethernet
Juhtmetega kohtvõrgu tehnoloogia. Andmevahetus ühes hoones asuvate seadmete (arvutite, printerite jne.) vahel.

...tagasi üles...

Firewall
Tulemüür.Tarkvara või seadeldis, mis piirab ja reguleerib võrguliiklust arvutivõrgus vastavalt seadistatud piirangutele. (Turvafilter, mis asetseb personaalarvuti ja Interneti vahel).

Flash
Vektori-põhine multimeedia formaat. Flash (täpsemalt Macromedia Flash) on tarkvara ja tehnoloogia animatsioonide loomiseks, mida eelkõige kasutakse animeeritud veebigraafikas.

Frame
Veebitermin. Brauseri ekraani osa mis kuvab eraldiseisvat infot. Kasut. tavaliselt teise veebilehe kuvamiseks.

FTP (File Transfer Protocol)
Meetod failide vahetamiseks arvutite vahel.

FTP Server
Server, kuhu on võimalik sisse logida ja faile alla (ülesse) laadida.

...tagasi üles...

Gateway
Arvutiprogramm. Võimaldab jagada informatsiooni omavahel sobimatute rakenduste vahel. Oskamatu kasutamine võib tuua suurt kahju.

GIF (Graphics Interchange Format)
Tuntud piltide säilitamise formaat Internetis.

GB (Gigabyte)
1024 megabaiti.

...tagasi üles...

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Failide saatmise reeglite standardid Internetis. Reeglid kehtivad HTTP kliendi ja HTTP serveri vahel.

HTTP Client
Infotehnoloogiline protokoll (Hypertext Transfer Protocol) informatsiooni edastamiseks arvutivõrkudes.

HTTP Server
Arvuti v. programm, mis jagab dokumente HTTP-protokollidena kliendiprogrammidele.

Hyperlink
Viide, mis osutab mingile teisele dokumendile. Tavaliselt on selleks teine veebileht.

Hypertext
Tekst, mis on ühenduses mingi teise veebidokumendiga. Hüpertekst on tavaliselt erinevalt märgistatud (allajoonitud). Hüperteksti asemel saab kasutada pilte v. kujundeid. Klikkides sellisele tekstile v. kujundile, viiakse külastaja teisele veebidokumendile.

...tagasi üles...

IP Address (Internet Protocol Address)
Unikaalne number, mis identifitseerib iga kompuutri Internetis. (Näiteks 197.212.34.440).

...tagasi üles...

JavaScript
Populaarne kirjasüsteem Internetis.
Loe lähemalt JavaScript'i kohta.

JPEG ja JPG
Graafiliste kujundite, fotode ja piltide failiformaat.

...tagasi üles...

K ja KB
Kilobait. Üks kilobait võrdub 1024. baidiga. (10KB - kümme kilobaiti).

...tagasi üles...

LAN (Local Area Network)
Lokaalne arvutivõrgustik. (Tavaliselt hoonesisene).

Link
Sama mis hyperlink.

...tagasi üles...

Mebabyte ja MB Megabait. 1024 kilobaiti. (Ümmardatakse tavaliselt - üks miljon baiti).

Meta Data
Informatsioon mis kirjeldab mingeid andmeid.

Meta Tags
Märgised v. teegid mis lisatakse dokumenti, kirjeldamaks dokumenti ennast.
Vaata ka HTML Meta

Modem
Seade mis ühendatakse arvutile, saamaks Interneti ühendust telefoni liinilt.

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3)
Kokkupakitud heli formaat. Loodud Internetist muusikafailide kiireks allalaadimiseks.

MPG
Tavaline faililaiend, MPEG failidele.

Multimedia
Veebitermin. Meedia, mille koostiseks on tekst koos piltide, video või heliga.

...tagasi üles...

Node
Veebitermin. Seade, mis töötab osana arvutivõrgust. Selleks võib olla server, mobiiltelefon, ruuter jne.

...tagasi üles...

OS (Operating System)
Operatsioonisüsteem ehk opsüsteem on arvuti süsteemitarkvara, mis juhib arvutisüsteemi tööd ja teenindab rakendusprogramme.

...tagasi üles...

PDF (Portable Document Format)
Tavaliselt tekstidokumentide failiformaat.

Ping
Arvutivõrgu võrguühenduse diagnostika programm, mille loodud andmete põhjal võib anda hinnangu, kas soovitud IP aadressile vastav server või seade on ligipääsetav antud arvutist.

Platform
Veebitermin. Kompuutri opsüsteem, nagu näiteks Windows, Linux, OS X.

Plug-In
Liides. Tarkvara rakendus, mis töötab mingi tarkvara programmi sees. Näiteks aitab veebibrauseril käsitleda e-meile, muusika v.videofaile.

PNG (Portable Network Graphics)
Piltide lahtikodeeritud formaat, mis võimaldab saata pilte veebis piksel-haaval. (Asendab GIF formaati).

POP (Post Office Protocol)
Interneti protokoll, mille abil saab kasutaja laadida e-kirjad e-posti serverist enda arvutisse.

Port
Veebitermin. Number, mis identifitseerib kompuutri IO (input/output) kanali. Näiteks veebiserver-port 80.

Proxy Server
Spetsiaalprogrammiga server. Hoiab ja akumuleerib enimkülastatud faile vahemälus.

...tagasi üles...

Router
Arvuti, mis edastab andmepakette nende allikast lõplikku sihtkohta läbi vahepealsete sõlmede.

Redirect
Veebitermin. Toiming kus veebilehe külastaja viiakse automaatselt teisele veebilehele.

RGB (Red Green Blue)
Kolme värvi (punane, roheline, sinine) kombinatsioon, mis võimaldab kuvada kogu värvi-spektrit.
Vaata ka HTML Värvid.

...tagasi üles...

Selector
Tavaliselt Html märgis mida soovitakse kujundada näiteks css abil.

Shareware
Tarkvara, mida saab tasuta proovida. (Seaduslik kasutamine edaspidi on tavaliselt tasuline).

Shockwave
Macromedia toodetele veebis kasutamiseks tehtud lisandite nimetus. SPAM
Veebitermin. Paljude soovimatue sõnumite saatmine uudigruppidele v. meilinimekirjadele.

Spyware
Nuhkvara. Kogub arvuti kasutaja kohta isiklikku infot ilma sellest kasutajat teavitamata.

SSI (Server Side Include)
HTML kommentaari tüüp, mis lisatakse veebilehele, instrueerimaks veebiserverit. Lisatakse tavaliselt standartse päise v. jalusena lehele. Saavutatakse dünaamiline veebilehe sisu.

SSL (Secure Socket Layer)
Tarkvara, mille abil kantakse andmeid üle krüpteeritult. Kaitseb veebis suhtlemist.

...tagasi üles...

Tag
Veebitermin. Märge v. korraldus mis kirjutatakse veebidokumenti. Eesti keeles: teeg, märgis, märgend, lipik.

Trojan Horse
Kurivara (ing.malware). Arvutiprogramm mis on peidetud teise arvutiprogrammi sisse selleks, et kahjustada v. koguda infot arvuti kohta.

...tagasi üles...

UNZIP
Lahtipakitud ZIP fail. Vaata ka ZIP.

Upload
Faili(de) ülekandmine enda arvutist mõnda teise. Veebis - faili(de) ülekandmine veebikliendilt veebiserverile. Vaata ka Download.

URL (Uniform Resource Locator)
Veebiaadress. Standartne aadress Internetis, mis viitab mingile kindlale veebidokumendile (veebilehele). (Näiteks: http://www.pyramdesign.angelfire.com/).

...tagasi üles...

W3C (World Wide Web Consortium)
Organisatsioon, mis tegeleb veebistandardite väljatöötamisega.

WAN (Wide Area Network)
Arvutid, mis on ühenduses laiendatud võrgus.(Suurem kui LAN). Tavaliselt on see võrgustik kuhu on kaasatud telefonivõrk. Vaata ka LAN.

Web Applet
Programm, mida on võimalik allalaadida üle kogu veebi ning kasutada arvutites. Tavaliselt programmi kirjakeeleks on Java.

Web Browser
Tarkvara programm mida kasutatakse veebilehtede vaatamiseks. Veebilehitseja. (Surfamine).

Web Document
Veebidokument. Tavaliselt HTML v. XML märgiste keeles vormistatud dokument mida saab levitada üle kogu veebi.

Web Hosting
Toiming v. teenus, mis hoolitseb veebimajutuse eest.
Vaata ka Veebimajutus.

Web Page
Dokument (tavaliselt HTML fail) mis on loodud levitamiseks üle veebi.

Web Server
Veebiserver. Arvuti, mis annab edasi teenust v. infot, ühelt arvutilt teisele. Veebis - server annab edasi veebilehe sisu brauserile.

Web Site
Veebisait. Kollektsioon omavahel suguluses olevaid veebilehti, mis kuuluvad mingile firmale v. isikule.

Wildcard
Märk, mis võib asendada ükskõik millist teist märki. Tavaliselt on selleks asterix (*).

WINZIP
Failide kokku ja lahtipakkimise programm. Vaata ka ZIP.

Worm
Uss. Arvutiviirus, mis teeb iseendast koopiaid ja levitab neid Internetis, ühelt arvutilt teisele.

WWW (World Wide Web)
Globaalne arvutivõrgustik, mis võimaldab veebidokumentide vahetust Internetis.

WYSIWYG (What You See Is What You Get)
Veebitermin. Veebilehe toimetamisel saadud tulem mis näeb välja täpselt sarnane, nagu veebis.

...tagasi üles...

XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)
HTML'i ja XML'i kombinatsioon. W3C poolt loodud uuem HTML versioon.
Vaata ka XHTML tutvustust.

...tagasi üles...

ZIP
Kokkupakitud faili formaat. Võimaldab kiirendada dokumentide allalaadimist Internetis. ZIP fail võib olla kokkupakitud (ZIPPED) v. lahtipakitud (UNZIPPED) kujul. Selleks kasut. näiteks sellist arvutiprogrammi nagu WINZIP.