Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <param> märgis

<param>

<param>märgisega määratakse Html dokumendis objektide jooksvaid muudatusi.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <param> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is on see märgis suletud.

Näide

Kood Tulem
  
<object classid="clsid:
F08DF954-8592-11D1-B16A-00C0F0283628"
   id="Slider1" width="100" height="50"> 
   <param name="BorderStyle" value="1" /> 
   <param name="MousePointer" value="0" /> 
   <param name="Enabled" value="1" /> 
   <param name="Min" value="0" /> 
   <param name="Max" value="10" />
   </object>

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
name nimi Määratleb parameetri nimetuse STF

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
type MIME tüüp Määratleb parameetri meedia-tüübi STF
value väärtus Määratleb parameetri väärtuse STF
valuetype data
ref
object
Määratleb MIME tüübi väärtuse STF

Standard atribuudid


id

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi