Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "blockquote" märgis

<blockquote>

<blockquote> märgis määratleb tsitaadi asukoha tekstis.

Märkus

Pane tähele: See element loob teksti mõlemasse äärde taandread.

Ära kasuta <blockquote> elementi taandridade tegemiseks. Selleasemel kasuta Css'i.

Näide:

Kood Tulem
Selle lause järel algab tsitaat:
<blockquote>see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat 
see on tsitaat</blockquote>
Selle lause järel algab tsitaat:
see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat see on tsitaat

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
cite URL URL aadress kui tsitaat on võetud veebist STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Tsitaat ja jutumärgid
Jutumärgid ja tsitaadid on olulised elemendid teksti kujundamisel.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi