Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <td> märgis

<td>

<td> märgis määratleb tabeli lahtri Html dokumendis.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html 4.01's ei soovitata kasutada "height", "bgcolor", "width" ja "nowrap" atribuute.

Xhtml 1.0 Strict DTD ei toeta neid elemente.

Näide:

Kood Tulem
<table border = "1">
   <tr>
   <td>Lahter A</td>

   <td>Lahter B</td>
   </tr>
   </table>
Lahter A Lahter B

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
abbr abbr_tekst Määratleb lahtri sisu lühendi STF
align left
justify
char
center
right
Nihutab lahtri sisu horisontaalselt STF
axis kategooria_nimetus Määratleb lahtri nimetuse STF
bgcolor värvi nimi
rgb(x,x,x)
#xxxxxx
Määratleb tabeli lahtri taustavärvi. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile TF
char karakter Määratleb millise karakteriga teksti nihutatakse.

Pane tähele: Kasuta ainult siis kui align="char"!
STF
charoff piksel
protsent
Määratleb esimese karakteri mida nihutatakse.

Pane tähele: Kasuta ainult siis kui align="char"!
STF
colspan number Määratleb üle mitme tulba peab lahter ulatuma STF
rowspan number Määratleb üle mitme rea peab lahter ulatuma STF
headers pealkirja_lahtri_id Määratleb tabeli ääriste paigutuse ümber tabeli STF
height piksel Määratleb tabeli lahtri kõrguse. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile. TF
nowrap nowrap Kuskohas lubada v. keelata automaatset teksti paigutust lahtris. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile. TF
width piksel
protsent
Määratleb tabeli laiuse TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Lihtne tabel
Kuidas luua lihtsat tabelit Html dokumenti

  red_dot.gif Erinevad tabeli äärised
Erinevad tabeli äärised

  red_dot.gif Ääristeta tabel
Niimoodi saab luua tabeleid milledel puuduvad äärised.

  red_dot.gif Pealkirjad tabelis
Sedasi luuakse pealkirju tabelisse.

  red_dot.gif Tühjad lahtrid
Tühiku märgise kasutamine tühjade lahtrite loomiseks.

  red_dot.gif Tabeli alapealkiri
Näide sellest kuidas luua tabelitele alapealkirju.

  red_dot.gif Tabeli lahtri ulatus
Lahter ulatub üle mitme tulba v. rea.

  red_dot.gif Märgised tabeli sees
Kuidas kasutada Html märgiseid tabeli sees.

  red_dot.gif Lahtri sisu ja tabeli äärise vahe (Cell padding)
Lahtri sisu ja tabeli äärise vahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Lahtrite vahekaugus (Cell spacing)
Lahtrite omavahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabelisse
Nii saab muuta tabeli tausta värvi.

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabeli lahtrisse
Nii saab lisada pilte tabeli lahtrisse.

  red_dot.gif Sisu nihutamine tabeli lahtris
Sisu nihutamine tabeli lahtris

  red_dot.gif Raami atribuudi kasutamine
Tabeli raamistuse seaded

  red_dot.gif Raami ja äärise atribuudi kasutamine
Tabeli äärise ja raamistuse seaded.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi