Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "baas" märgis

<base>

Määratleb kogu lehekülje linkide sihtmärgid e. teisisõnu öeldes ütleb brauserile kus kohas lingid avanevad.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <base> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is kasutatakse ka lõpumärgist (</base>).

Pane tähele: See element kirjutatakse alati "head" elemendi sisse.

Näiteks:
Oletame , et pildi kogu aadres on selline:

<img src="http://www.minupilt.ee/pilt/mingi pilt.gif" />

Nüüd, lisades <base> märgise "head" sektsiooni, määratleme kogu lehe URL lingid.

   <head>
<base href="http://www.minupilt.ee/pilt/mingi pilt.gif" />
   </head>

Kui nüüd lehele lisada mõni pilt sellest pildifailist, siis pole enam vaja kogu aadressi kirjutada sest brauser oskab "head" sektsioonist ise vajaliku info leida.

<img src="mingi pilt.gif" />

Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
href URL Määratleb baas lingi lehekülje teistele linkidele STF

Standard atribuudid ja sündmuste atribuudid

PUUDUVAD

Valikulised atribuudid


Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
target _blank
_parent
_self
_top
Ütleb brauserile kuskohas link avaneb. Seda atribuuti võib ignoreerida, lisades eraldi igale lingile "target" atribuudi.
  • _blank - link avaneb uues aknas
  • _self - link avaneb samas raamis kuhu klikiti
  • _parent - link avaneb kõrval raamis
  • _top - link avaneb kogu akna ulatuses
TF

Proovi ise

Üks sihtmärk kõigile linkidele
Näed mismoodi kasutatakse <base> märgist nii, et kõik lingid saavad sarnase sihtmärgi.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi