Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <input> märgis

<input>

<input>märgisega määratakse Html dokumendis nn. sisestusala, kuhu kasutaja saab kirjutada.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <input> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is on see märgis suletud lõpumärgisega.

Näide:

Kood Tulemus
 
<form name="input" 
action="http://www.w3schools.
com/html/html_form_action.asp?user="  
method="get">
Eesnimi:
  <input type="text" 
name="enimi" 
value="Vinni" />
<br />
Perekonnanimi: 
    <input type="text" 
name="pnimi" 
value="Puhh" />
<br />
<input type="submit" 
value="Sisesta" />
</form> 
<p>
Kui sa vajutad "Sisesta" nupule 
siis saadad sisestusväljal 
oleva info uuele veebilehele, 
mille nimi on "form_action.asp".
</p>
Eesnimi:
Perekonnanimi:

Kui sa vajutad "Sisesta" nupule siis saadad sisestusväljal oleva info uuele veebilehele, mille nimi on "form_action.asp".

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
accept mime_tüüpide_nimekiri Komadega eraldatud nimekiri MIME tüüpidest mis osutavad MIME tüüpidele mida file transfer ülekannab.

Pane tähele: Kasutatakse ainult koos atribuudiga with type="image"
STF
align left
texttop
right
top
middle
absmiddle
baseline
bottom
absbottom
Paigutab pildi ümbritseva teksti suhtes.

Pane tähele: Kasutatakse ainult koos atribuudiga with type="image"
TF
alt tekst Määratleb pildi alternatiivteksti.

Pane tähele: Kasutatakse ainult koos atribuudiga with type="image"
STF
checked checked
Elementi kontrollitakse enne laadimist.

Pane tähele: Kasutatakse ainult koos atribuudiga with type="checkbox" ja type="radio"
STF
disabled disabled Keelustab "input" elemendi nii, et kasutaja ei saa kirjutada tekstiväljale ega valida kontrollkaste ja raadionuppe.

Pane tähele: Ei saa kasutada koos atribuudiga with type="hidden"
STF
maxlenght number Määratleb tähtede v. sümbolite arvu mis on võimalik kirjutada tekstiväljale.

Pane tähele: Kasutatakse ainult koos atribuudiga with type="text"
STF
name tekstivälja nimi Määratleb tekstivälja unikaalse nime.

Pane tähele: See atribuut on kohustuslik järgmiste elem. juures:
type="button", type="checkbox", type="file", type="hidden", type="image", type="password", type="text", ja type="radio"
STF
readonly readonly Ei luba muudatuste tegemist, tekstiväljal.

Pane tähele: Kasutatakse koos atribuudiga with type="text"
STF
size tähemärkide arv Määratleb tühjad tekstivälja suuruse.

Ei kasutata koos atribuudiga
with type="hidden"
STF
src URL Määratleb pildi URL aadressi.

Pane tähele: Kasutatakse koos atribuudiga with type="image"
STF
type button
checkbox
file
hidden
image
password
radio
reset
submit
text
Määratleb sisestatava elemendi tüübi. Vaikimisi väärtus on "text". STF
value value Taastus ja Sisestus nupud:
Määratleb teksti nupu sees.
STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


tabindex, accesskey, onfocus, onblur, onselect, onchange, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Tekstiväli
Tekstivälja loomine Html dokumendis. Loodud väljale saab kasutaja kirjutada oma teksti.

  red_dot.gif Parooliväli
Nii saab luua paroolivälju Html dokumenti.

  red_dot.gif Kontrollkastid
Kuidas luua kontrollkaste Html dokumenti.

  red_dot.gif Raadionupud
Niimoodi saab luua raadionuppe Html dokumenti.

  red_dot.gif Nupp
Nupp, milles on sinu enda tekst.

  red_dot.gif Vorming tekstiväljade ja sisestusnupuga.
Veebilehele vormingu loomine. Selles näites kasutatakse vormingu elementidena tekstivälju ja sisestusnuppu.

  red_dot.gif Vorming kontrollkastidega
Selles näites kasutatakse vormingu elementidena kontrollkaste ja sisestusnuppu.

  red_dot.gif Vorming raadionuppudega
Selles näites kasutatakse vormingu elementidena raadionuppe ja sisestusnuppu.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi