Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "fieldset" märgis

<fieldset>

<fieldset> märgis joonistab ruudu ümber sisu mis jääb selle elemendi sisse.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
   <fieldset>
Pikkus <input type="text" size="3" />
Laius <input type="text" size="3" />
   </fieldset>
Pikkus Laius

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Pealkirjaga ääris
Siin on näha mismoodi <fieldset> elemendi lisamisel joonistub kast ümber elemendi sees oleva sisu.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi