Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "form" märgis

<form>

<form> märgis lisab dokumenti erinevaid lisandeid. (tekstiväljad, kontrollkastid, raadionupud jne.) Need lisandid võimaldavad lehe külastajal neid oma äranägemise järgi kasutada. Samuti on võimalik kasutaja poolset informatsiooni saata spetsiaalselt määratud URL aadressile.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
 <form name="input" 
action="http://www.w3schools.
com/html/html_form_action.asp?
user=" method="get">
  Eesnimi:
<input type="text" 
name="eesnimi" value="Vinni" />
<br />
  Perekonna nimi: 
<input type="text" 
name="perekonnanimi" value="Puhh" />
<br />
<input type="submit" 
value="Sisesta" />
 </form>
<p>
Kui sa klikid "Sisesta" nupule 
siis saadetakse tekstiväljadel olev 
info, uuele lehele mille nimi on 
form_action.asp.
</p>
Eesnimi:
Perekonna nimi:

Kui sa klikid "Sisesta" nupule siis saadetakse tekstiväljadel olev info, uuele lehele mille nimi on form_action.asp.


Kohustuslikud atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
action URL Määratleb URL aadressi millele saadetakse sisestusväljadel olev info, pärast "sisestus" nupule klikkimist. STF

Valikulised atribuudid


Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
accept sisu nimetus Kui sisu koosneb mitmest osast siis tuleb need komadega eraldada, et server saaks seda korrektselt lugeda STF
accept-charset charset_nimekiri Lisada koma võimalikele sisu karakteri (iseloomu) seadistustele. Vaikimisi väärtuseks on "unknown" STF
enctype mimetype Seda kasutatakse vormingu sisu kodeerimiseks STF
method get
post
HTTP meetod data saatmiseks action URL'i. Vaikimisi on see "get"

method="get": See meetod saadab form elemendis oleva sisu URL aadressile:
URL?name=value&name=value.
pane tähele: Kui väärtus (value) sisaldab mingeid märke mis ei kuulu ASCII nimestikku või tähemärkide arv on üle saja, siis PEAD kasutama meetodit:
method="post"
STF
name form_name Määratleb sellele vormingule ainuomase nime TF
target _blank
_self
_parent
_top
URL sihtmärk. Määrab koha kus link avatakse.
 • _blank - avab lingi uues brauseri aknas
 • _self - avab lingi sealsamas raamis kus klikiti
 • _parent - avab lingi põhiraamis
 • _top - avab lingi kogu keha (body) ulatuses
TF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onsubmit, onreset, onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Vorming sisestusväljade ja sisestus nupuga
Mismoodi lisada vormingut veebilehele. Selles vormingus on kaks sisestusvälja ja üks sisestusnupp.

Vorming kontrollkastidega
Selles näites kasutatakse vormingus kontrollkaste ja sisestusnuppu.

Vorming raadionuppudega
Selles näites kasutatakse vormingus raadionuppe ja sisestusnuppu.

Mailto vorming
Selle vorminguga on võimalik saata oma meiliaadressi kellelegiMenüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi