Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <table> märgis

<table>

<table> märgis määratleb tabeli Html dokumendis. Selle elemendi sees saab kasutada pealkirju (h1-h6), "tr", "td" ja "table" elemente.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html 4.01's ei soovitata kasutada "align" ja "bgcolor" atribuute.

Xhtml 1.0 Strict DTD ei toeta neid elemente.

Näide:

Kood Tulem
<table border = "1">
   <tr>
   <td>Lahter A</td>

   <td>Lahter B</td>
   </tr>
   </table>
Lahter A Lahter B

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
align left
center
right
Nihutab tabelit. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile TF
bgcolor rgb(x,x,x)
#xxxxxx
värvi nimi
Määratleb tabeli taustavärvi. Ei soovitata. Kasuta selle asemel stiile TF
border piksel Määratleb tabeli äärise.

Pane tähele: Kui tabeli seadistus on border="0" siis tabel kuvatakse ilma ääriseta!
STF
cellpadding piksel
protsent
Määratleb tabeli lahtri ja selle sisu vahelise kauguse STF
cellspacing piksel
protsent
Määratleb tabeli lahtrite omavahelise kauguse STF
frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
Määratleb tabeli ääriste paigutuse ümber tabeli STF
width piksel
protsent
Määratleb tabeli laiuse STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Lihtne tabel
Kuidas luua lihtsat tabelit Html dokumenti

  red_dot.gif Erinevad tabeli äärised
Erinevad tabeli äärised

  red_dot.gif Ääristeta tabel
Niimoodi saab luua tabeleid milledel puuduvad äärised.

  red_dot.gif Pealkirjad tabelis
Sedasi luuakse pealkirju tabelisse.

  red_dot.gif Tühjad lahtrid
Tühiku märgise kasutamine tühjade lahtrite loomiseks.

  red_dot.gif Tabeli alapealkiri
Näide sellest kuidas luua tabelitele alapealkirju.

  red_dot.gif Tabeli lahtri ulatus
Lahter ulatub üle mitme tulba v. rea.

  red_dot.gif Märgised tabeli sees
Kuidas kasutada Html märgiseid tabeli sees.

  red_dot.gif Lahtri sisu ja tabeli äärise vahe (Cell padding)
Lahtri sisu ja tabeli äärise vahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Lahtrite vahekaugus (Cell spacing)
Lahtrite omavahelise kauguse seadmine

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabelisse
Nii saab muuta tabeli tausta värvi.

  red_dot.gif Tausta värvi v. pildi lisamine tabeli lahtrisse
Nii saab lisada pilte tabeli lahtrisse.

  red_dot.gif Sisu nihutamine tabeli lahtris
Sisu nihutamine tabeli lahtris

  red_dot.gif Raami atribuudi kasutamine
Tabeli raamistuse seaded

  red_dot.gif Raami ja äärise atribuudi kasutamine
Tabeli äärise ja raamistuse seaded.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi