Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

js.jpg

JavaScript on lihtne programmeerimis keel mida kasutatakse põhiliselt veebilehtedes, lisamaks erisuguseid efekte.

Ametlik nimetus on "ECMAScript" kuna see on loodud ECMA (European Computer Manufacturers Association) poolt.
Alustati 1996. ja arendustöö jätkub.

Parim viis Javascript'i õppimiseks on alustada kohe skripti kirjutamisega. Eelduseks on, et sa tunned veidi ka HTML'i. Javascript ise pole tegelikult mitte miski, enne kui ta ei ole ühendatud Html'iga. S.t. et Javaskripti rakendus koosneb vähemalt ühest skriptist ja ühest Html failist.

Pane tähele: JavaScript ja Java on täiesti erinevad programmeerimis keeled.

Mida JavaScript'iga saab teha?

Näited:

 red_dot.gif Teksti kirjutamine

Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada JavaScripti, teksti kirjutamiseks veebidokumenti.

 red_dot.gif Html'i kirjutamine

Selles näites demonstreeritakse kuidas kasutada JavaScripti, Html märgiste kirjutamiseks veebidokumenti.

Mida JavaScript'iga teha ei saa?

Kuigi JavaScript'i abil saab muuta veebilehe välimust ja lisada sinna erisuguseid vahendeid kuid on mõned asjad mida selle skriptiga teha ei saa.
Sellise piiratud kasutamise üheks põhjuseks on see, et JavaScript töötab brauseris ja tal puudub ühendus serveriga.

Kuidas kirjutada JavaScript'i Html dokumenti

Proovime kohe midagi valmis teha. Näiteks kirjutame koodi kus Html dokumendis kuvatakse konkreetset kellaaega.

// See koodi osa ühendub süsteemi kellaga
var todays_date = new Date();
// See koodi osa kuvab kella veebilehel
document.writeln(todays_date);

Nagu sa arvatavasti märkasid, on kahe kaldkriipsuga (//) märgitud rida, JavaScript'i kommentaar. Kommentaarid on vajalikud ka sulle endale, et hiljem kirjutatud koodist oleks kergem aru saada.

Nüüd tuleb see kood Html'iga kokku panna, e. teisisõnu, luua Html dokument ja sinna paigutada Javascript'i kood. Notepad'is peaks kogu dokument nägema välja selline:

kell.jpg

Ja tulemus brauseris peaks olema selline:

Fri Oct 30 2009 23:01:15 GMT+0200 (FLE Standard Time)

See on lihtsalt HTML tekst mis aitab JavaScript'il rakenduda.

Siin on veel üks näide kuidas JavaScript'i abil saab kirjutada teksti Html dokumenti:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
document.write("Selle kirjutasin mina!");
 </script>
  </body>
   </html>

Tulemus peaks olema selline:

Selle kirjutasin mina!

Nagu ülalpool olevas näites on näha, kasutatakse <script> märgist, JavaScripti kirjutamiseks Html dokumenti. <script> märgise sees kasutatakse "type=" atribuuti, mis määrab kirjakeele.

Seega märgised <script type="tekst/javascript"> ja </script> ütlevad brauserile, kus kohas JavaScript algab ja lõpeb.

Sõnapaar document.write on standartne JavaScripti käsklus mis muudab kirjutatud teksti nähtavaks.

Lisades document.write käskluse <script> ja </script> märgiste vahele, tunneb brauser selles ära JavaScript'i ning kuvab seda vastavalt.

HTML Kommentaari Kasutamine

Brauserid mis ei toeta JavaScript'i, kuvavad selle kodeeringu. Selle vältimiseks saab kasutada Html kommentaari märgist, JavaScripti sees:

   <html>
  <body>
 <script type="text/javascript">
<!--
document.write("Selle kirjutasin mina!");
//-->
 </script>
  </body>
   </html>

Kaks kaldkriipsu (//) kommentaari märgise lõpus, kuuluvad JavaScript'i kommentaari juurde. See keelab JavaScript'il väljumast --> märgisest.
Tihti ulatuvad kommentaarid üle mitme rea. Sellisel juhul saab kirjutada nii:

//Esimene kommentaar bla bla bla...
//Teine kommentaar bla bla bla...
//Kolmas kommentaar bla bla bla...
//Neljas kommentaar bla bla bla...

Ülal toodud näites on väike probleem. Tuleb iga rea ette kirjutada ka kaldkriipsud. Saab ka teistmoodi:

/*Esimene kommentaar bla bla bla...
Teine kommentaar bla bla bla...
Kolmas kommentaar bla bla bla...
Neljas kommentaar bla bla bla...*/

Kuidas luua liikuvat e. kerivat teksti?

Panid tähele, et lehekülje alguses olev tekstiriba liigub ning annab edasi teatud informatsiooni. Vaatame nüüd kuidas seda teha.
Kõigepealt kopeeri kood ja "seivi" nimega telex.js. Kood ise on selline:

Kirjuta allpool olev skript dokumendi "head" sektsiooni.

   <script type="text/javascript"
      src="telex.js">
   </script>

Selleks, et määrata koht kus skript peab tööle hakkama, tuleb dokumendi "body" sektsiooni kirjutada järgnev lausung:

 <div id="telex"></div>

Nüüd saad ise määrata, milline hakkab liikuv tekst välja nägema.

content - sellesse muutujasse saad lisada ükskõik millist teksti. Peaasi, et see oleks kehtiv Html ja mahuks tekstirea sisse.

tWidth ja tHeight - määravad tekstiala suuruse. Ala võib olla ükskõik kui suur peaasi, et kõrgus ja laius oleksid määratud pikslites.

tcolour - määrab tekstiala taustavärvi.
(Nende kirjaviis peab olema #rrggbb).

moStop - sellega määratakse kas tekst peatub kui hiirt üle teksti liigutada, või mitte. Kui sa soovid, et tekst peatuks siis seadista "true". Kui tahad, et tekst liiguks vahetpidamata siis seadista "false".

fontfamily - nimestik kirjastiilidest, millisena kuvatakse liikuv tekst. (Selle võib ära jätta kui sa kasutad dokumendis CSS'i).

tSpeed - siin saad muuta teksti liikumise kiirust. (Suurem number - suurem kiirus ja vastupidi).