Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML "dd" märgis

<dd>

<dd> märgis määratleb nimekirjas olevate terminite definitsiooni.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

PUUDUVAD

Näide:

Kood Tulem
      <dl>
    <dt>Autod</dt>
  <dd>Transpordi vahendid liikumiseks maapinnal</dd>
<dt>Lennukid</dt>
  <dd>Transpordi vahendid liikumiseks õhus</dd>
      </dl>
Autod
Transpordi vahendid liikumiseks maapinnal
Lennukid
Transpordi vahendid liikumiseks õhus

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Täieliku ülevaate saad minnes Sündmuste Atribuudid.

Proovi ise

Definitsioonid nimekirjas
Selles nimekirjas on terminitele lisatud definitsioonid.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi