Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML <link> märgis

<link>

<link>märgisega määratakse kahe lingitava dokumendi omavaheline suhe.

Erinevused HTML ja XHTML vahel

Html'is puudub <link> märgisel lõpumärgis.

Xhtml'is on see märgis suletud lõpumärgisega.

Pane tähele: "link" element sisaldab ainult atribuute.

Pane tähele: "link" element asub alati "head" elemendi sees.

Näide:

Kood
Kuidas kasutada <link> märgist mis ühendab välimiste stiililehtedega:
   <head>
<link rel="stylesheet" type="text/css" 
href="minu_stiil.css" />
   </head>

Valikulised atribuudid

DTD tulbas on näha missugused atribuudid töötavad erinevates dokumendi tüüpides. S=Strict, T=Transitional ja F=Frameset.

Atribuut Väärtus Kirjeldus DTD
charset charset Määratleb karakteri kodeeringu URL aadressi. Vaikimisi on see väärtus "ISO-8859-1" STF
href URL Ressursi URL sihtmärk STF
hreflang keele_kood URL sihtmärgi baas keel STF
media screen
tty
tv
projection
handheld
print
braille
aural
all
Määrab kindlaks, millisel kujul dokument kuvatakse

screen Mitte veebilehe ekraanipilt
tty Meedias kasutatav, väikese mahuga, kindlaksmääratud suurusega karakterite võrgustik (näiteks teletaibi v. terminaali tekst)
tv TV-seaded (piiratud omadusedsed ja vähene kerimis võimalus)
projection Projektori-seaded
handheld Käsitsi seaded (väike ekraan ja piiratud ülekande kiirus)
print Lehekülgede ja dokumentide prindi eelvaated
braille Nägemishäiretega vaataja seaded
aural Kuulmishäiretega kasutaja süntesaatori seaded
all Kõikidele seadetele mõeldud

STF
rel alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
Määratleb suhted põhidokumendi ja sihtmärgidokumendi vahel STF
rev alternate
appendix
bookmark
chapter
contents
copyright
glossary
help
home
index
next
prev
section
start
stylesheet
subsection
Määratleb suhted sihtmärgidokumendi ja põhidokumendi vahel STF
target _blank
_self
_top
_parent
Kus avada sihtmärgi URL aadress.
  • _blank - sihtmärgi URL aadress avaneb uues aknas
  • _self - sihtmärgi URL aadress avaneb samas raamistuses kuhu klikiti
  • _parent - sihtmärgi URL aadress avaneb kõrval raamistuses
  • _top - sihtmärgi URL aadress avaneb akna kogu ulatuses
TF
type MIME_tüübid:
text/css
text/javascript
image/gif
Määratleb MIME tüübi URL sihtmärgi STF

Standard atribuudid


id, class, title, style, dir, lang, xml:lang

Täieliku ülevaate saad minnes Html Standard Atribuudid.

Sündmuste e. toimingute atribuudid


onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown, onkeyup

Vaata ka Sündmuste atribuudid

Proovi ise

  red_dot.gif Link välisele stiililehele
Kuidas kasutada <link> märgist, mis viitab välimistele stiililehtedele.Menüü

Kasulikud lingid


W3schools
About.com
Arvutiabi