Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

HTML DOM Sissejuhatus

dom.jpg

HTML DOM e. Html dokumendi objektipõhine modelleerimine
(HTML Document Object Model) on see mis määrab missuguste standarditega manipuleeritakse Html dokumenti.

DOM esitab Html dokumenti, hierarhilise struktuuri-puuna. Sellesse kuuluvad Html elemendid, atribuudid ja tekst.
Html DOM on veebistandard mille abil saab muuta, lisada v. kustutada Html elemente.

HTML DOM Node (sõlm e. liides)

DOM'ile vastavalt on kõik asjad Html dokumendis n.ö. liidesed (node).

Eestikeelde tõlgituna tundub asi päris segane olevat kuid siin olen püüdnud lihtsalt definitsioone lahti seletada. Edaspidi praktiliste näidete varal saab teema selgemaks ning kõik loksub paika.

Vaatame järgnevat Html dokumenti.

    <html>
  <head>
 <title>DOM Sissejuhatus</title>
  </head>
   <body>
<h1>DOM Õppetund 1</h1>
<p>Tere Jälle!</p>
   </body>
    </html>

Selle Html dokumendi juur-liides on märgis <html>. Selle dokumendi ülejäänud liidesed asuvad <html> märgise sees. Antud juhul <head> ja <body> on tema tütar-liidesed. Teksti-liidese "Tere Jälle!" juur-liideseks on <p> liides.

Liides <head> hoiab endas <title> liidest. Liides <body> hoiab endas <h1> ja <p> liideseid. Antud juhul on <title> <h1> ja <p> tütar-liidesed.

Tavatekst asub alati teksti-liideses.

Näiteks: <title>DOM Sissejuhatus</title>, elemendi liides <title> hoiab endas teksti-liidest, mille väärtuseks on "DOM Sissejuhatus".

"DOM Sissejuhatus" ei ole <title> elemendi väärtus vaid tema tütar-liides.

HTML DOM Omadused ja Meetodid

Omadused ja meetodid määravad Html DOM programmeerimise kasutajaliidese.

DOM modelleerib Html'i liides-objektidega. Liidesele avatakse juurdepääs JavaScript'i v. mõne muu programmeerimis keele vahendusel.

Programmeerimise kasutajaliides DOM'is määratakse omaduste ja meetodite standarditega.

Html DOM Omadused

Pane tähele:x on antud nimekirjas liidese objekt (HTML element).

Html DOM Meetodid

Pane tähele:x on antud nimekirjas liidese objekt (HTML element).

innerHTML

Kõige lihtsam moodus elemendi sisu muutmiseks on kasutada innerHTML omadust.

Näide:
JavaScript kood teksti saamiseks <p> elemendist id "intro" abil:

txt=document.getElementById("intro").innerHTML

Pärast lausungi käivitumist, txt hoiab endas väärtust "Tere Jälle!"

Antud juhul, getElementByld on meetod ja innerHTML on omadus.

Proovi ise

childNode ja nodeValue

JavaScript kood teksti saamiseks <p> elemendist id "intro" abil:

txt=document.getElementById("intro").childNodes[0].nodeValue

Pärast lausungi käivitumist, txt hoiab endas väärtust "Tere Jälle!"

Proovi isePunane Nool Vasak Punane Nool