Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html vormingud

Vorming

Vormingud HTML'is võimaldavad kasutajal veebilehel sooritada erinevaid toiminguid.

Märgisega <form> määratakse ala mis sisaldab vormingu elemente.

Vormingu elemendid on elemendid millesse kasutaja saab lisada informatsiooni vormingusse. (näiteks: sisestusväljad, tekstialad, ripp-menüüd, raadio-nupud, kontrollkastid jne.)

Vorming määratakse <form> märgisega.

<form>
    <input>
    <input>
</form>

"INPUT" märgis

Kõige levinum vormingu märgis on <input> märgis. "Input" tüüp määratakse tüübi atribuudiga. Allpool olevates näidetes on enamlevinud "input" tüübid.

Sisestus-väli

Sisestus-väli võimaldab kasutajal sisestada vormingusse tähti, numbreid jne.

  <form>
Eesnimi:
<input type="text" nimi="eesnimi">
  <br>
Perekonnanimi:
<input type="text" nimi="perekonnanimi">
  </form>

Selline on tulemus brauseris:

  Eesnimi:            
  Perekonnanimi:

NB! Vorming ise pole nähtav. Enamikes brauserites on sisestusvälja suuruseks vaikimisi 20 tähemärki.

Raadio Nupud

Raadio Nupud on selleks, et kasutaja saaks teha ainult ühe kindla valiku mitmest.

  <form>
<input type="radio"
name="sugu" value="mees"> Mees <br> <input type="radio"
name="sugu" value="naine"> Naine </form>

Selline on tulemus brauseris:

   Mees
   Naine

Valida on võimalik ainult üks kahest.

Kontrollkastid

Kontrollkastide abil saab kasutaja teha ühe v. mitu valikut pakutud võimaluste hulgast.

  <form>
Minul on jalgratas:
<input type="checkbox" name="sõiduk"
value="Jalgratas"> <br> Minul on auto: <input type="checkbox" name="sõiduk"
value="Auto"> <br> Minul on lennuk: <input type="checkbox" name="sõiduk"
value="Lennuk"> </form>

Selline on tulemus brauseris:

  Minul on jalgratas:
  Minul on auto:
  Minul on lennuk:

Vormingu "Action" atribuut ja "Sisestus" nupp

Kui kasutaja klikib "Sisestus" nupule siis vormingu sisu viiakse uude faili. "Action" atribuut määrab faili nime kuhu antud faili sisu saadetakse. Fail mis on määratud "action" atribuudiga, toimetab mingil moel selle informatsiooniga mis on sisestuse vormingusse lisatud.

  <form name="input"
action="http://www.w3schools. com/html/html_form_action.asp?"user="" method="get"> Kasutaja nimi: <input type="text" name="kasutaja"> <input type="submit" value="Sisesta"> </form>

Selline on tulemus brauseris:

  Kasutaja nimi:

Kui kirjutada midagi sisestusväljale ja seejärel klikkida "Sisesta" nupule siis saadetakse sisestatud tekst lehele nimega "html_form_action.asp". See leht saadab sisestatud teksti töödeldud kujul tagasi.

Selleks, et vormingut veidi ilmekamaks muuta saab tavalise nupu asemel kasutada ka pilte.
Kirjutame sellise koodi:

<input type="image" src="https://pyramdesign.angelfire.com/pic/nupp_1.png"
width="125" height="64" alt="Nupp" border="0" />

Selline on tulemus brauseris:


Siin ja edaspidi olen kasutanud graafika generaatorit Cool Text.
(võimaldab luua logosid, 3D elemente, nuppe, bannereid jne.)

Näited

  red_dot.gif Sisestusväljad
Sisestusvälja loomine Html dokumendis. Loodud väljale saab kasutaja kirjutada oma teksti.
  red_dot.gif Parooliväljad
Nii saab luua paroolivälju Html dokumenti.
  red_dot.gif Kontrollkastid
Kuidas luua kontrollkaste Html dokumenti.
  red_dot.gif Raadionupud
Niimoodi saab luua raadionuppe Html dokumenti.
  red_dot.gif Rippnimekiri
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju. Selles näites on nimekirjas on võimalik teha ise valikuid.
  red_dot.gif Ripp-nimekiri koos määratud valikuga
Niimoodi saab luua Html dokumenti ripp-nimekirju, milledes on juba autori poolt pakutud valikud.
  red_dot.gif Tekstiväli
Niimoodi saab luua suurt tekstivälja.
  red_dot.gif Nupp
Nupp, milles on sinu enda tekst.
  red_dot.gif Pealkirjaga ääris
Siin on näha mismoodi <fieldset> elemendi lisamisel joonistub kast ümber elemendi sees oleva sisu.
  red_dot.gif Sisestusväljad ja sisestus nupp
Mismoodi lisada vormingut veebilehele. Selles vormingus on kaks sisestusvälja ja üks sisestusnupp.
  red_dot.gif Kontrollkastid ja sisestus nupp
Selles näites kasutatakse vormingus kontrollkaste ja sisestusnuppu.
  red_dot.gif Raadionupud ja sisestus nupp
Selles näites kasutatakse vormingus raadionuppe ja sisestusnuppu.
  red_dot.gif Label (märgitud ala vormingus)
Mismoodi "label" määratleb kontrolli vormingu üle.
  red_dot.gif Mailto: vorming
Selle vorminguga on võimalik saata oma meiliaadressi kellelegi

Vormingute märgised:

<form> Määratleb kasutaja poolt sisestatavad vormingud
<input> Määratleb sisestusvälja
<textarea> Määratleb tekstiala
<label> Aktiveerib kasutatava elemendi
<fieldset> Määratleb tekstivälja
<legend> Määratleb sisestusväljade tiitli
<select> Määratleb selekteeritud nimekirja
<optgroup> Grupeerib loetelud
<option> Määratleb ripp-nimekirja valikud
<button> Vajuta nupp