Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html värvide nimestik

Allpool olevas tabelis on nimekiri värvidest, milliseid toetavad enamik brausereid.

Pane tähele: W3C on loonud nimekirja 16'st värvist, milliseid võib kasutada kirjutades ainult värvi nime. Need on: aqua, black, fuchia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white ja yellow. Teiste värvide puhul tuleb määrata nende RGB v. HEX väärtused.

Värv Värvi nimetus HEX RGB
  aliceblue #f0f8ff 240,248,255
  antiquewhite #faebd7 250,235,215
  aqua #00ffff 0,255,255
  aquamarine #7fffd4 127,255,212
  azure #f0ffff 240,255,255
  beige #f5f5dc 245,245,220
  bisque #ffe4c4 255,228,196
  black #000000 0,0,0
  blanchedalmond #ffebcd 255,235,205
  blue #0000ff 0,0,255
  blueviolet #8a2be2 138,43,226
  brown #a52a2a 165,42,42
  burlywood #deb887 222,184,135
  cadetblue #5f9ea0 95,158,160
  chartreuse #7fff00 127,255,0
  chocolate #d2691e 210,105,30
  coral #ff7f50 255,127,80
  cornflowerblue #6495ed 100,149,237
  cornsilk #fff8dc 255,248,220
  crimson #dc143c 220,20,60
  cyan #00ffff 0,255,255
  darkblue #00008b 0,0,139
  darkcyan #008b8b 0,139,139
  darkgoldenrod #b8860b 184,134,11
  darkgray #a9a9a9 169,169,169
  darkgreen #006400 0,100,0
  darkgrey #a9a9a9 169,169,169
  darkkhaki #bdb76b 189,183,107
  darkmagenta #8b008b 139,0,139
  darkolivegreen #556b2f 85,107,47
  darkorange #ff8c00 255,140,0
  darkorchid #9932cc 153,50,204
  darkred #8b0000 139,0,0
  darksalmon #e9967a 233,150,122
  darkseagreen #8fbc8f 143,188,143
  darkslateblue #483d8b 72,61,139
  darkslategray #2f4f4f 47,79,79
  darkslategrey #2f4f4f 47,79,79
  darkturquoise #00ced1 0,206,209
  darkviolet #9400d3 148,0,211
  deeppink #ff1493 255,20,147
  deepskyblue #00bfff 0,191,255
  dimgray #696969 105,105,105
  dimgrey #696969 105,105,105
  dodgerblue #1e90ff 30,144,255
  firebrick #b22222 178,34,34
  floralwhite #fffaf0 255,250,240
  forestgreen #228b22 34,139,34
  fuchsia #ff00ff 255,0,255
  gainsboro #dcdcdc 220,220,220
  ghostwhite #f8f8ff 248,248,255
  gold #ffd700 255,215,0
  goldenrod #daa520 218,165,32
  gray #808080 128,128,128
  green #008000 0,128,0
  greenyellow #adff2f 173,255,47
  grey #808080 128,128,128
  honeydew #f0fff0 240,255,240
  hotpink #ff69b4 255,105,180
  indianred #cd5c5c 205,92,92
  indigo #4b0082 75,0,130
  ivory #fffff0 255,255,240
  khaki #f0e68c 240,230,140
  lavender #e6e6fa 230,230,250
  lavenderblush #fff0f5 255,240,245
  lawngreen #7cfc00 124,252,0
  lemonchiffon #fffacd 255,250,205
  lightblue #add8e6 173,216,230
  lightcoral #f08080 240,128,128
  lightcyan #e0ffff 224,255,255
  lightgoldenrodyellow #fafad2 250,250,210
  lightgray #d3d3d3 211,211,211
  lightgreen #90ee90 144,238,144
  lightgrey #d3d3d3 211,211,211
  lightpink #ffb6c1 255,182,193
  lightsalmon #ffa07a 255,160,122
  lightseagreen #20b2aa 32,178,170
  lightskyblue #87cefa 135,206,250
  lightslategray #778899 119,136,153
  lightslategrey #778899 119,136,153
  lightsteelblue #b0c4de 176,196,222
  lightyellow #ffffe0 255,255,224
  lime #00ff00 0,255,0
  limegreen #32cd32 50,205,50
  linen #faf0e6 250,240,230
  magenta #ff00ff 255,0,255
  maroon #800000 128,0,0
  mediumaquamarine #66cdaa 102,205,170
  mediumblue #0000cd 0,0,205
  mediumorchid #ba55d3 186,85,211
  mediumpurple #9370db 147,112,219
  mediumseagreen #3cb371 60,179,113
  mediumslateblue #7b68ee 123,104,238
  mediumspringgreen #00fa9a 0,250,154
  mediumturquoise #48d1cc 72,209,204
  mediumvioletred #c71585 199,21,133
  midnightblue #191970 25,25,112
  mintcream #f5fffa 245,255,250
  mistyrose #ffe4e1 255,228,225
  moccasin #ffe4b5 255,228,181
  navajowhite #ffdead 255,222,173
  navy #000080 0,0,128
  oldlace #fdf5e6 253,245,230
  olive #808000 128,128,0
  olivedrab #6b8e23 107,142,35
  orange #ffa500 255,165,0
  orangered #ff4500 255,69,0
  orchid #da70d6 218,112,214
  palegoldenrod #eee8aa 238,232,170
  palegreen #98fb98 152,251,152
  paleturquoise #afeeee 175,238,238
  palevioletred #db7093 219,112,147
  papayawhip #ffefd5 255,239,213
  peachpuff #ffdab9 255,218,185
  peru #cd853f 205,133,63
  pink #ffc0cb 255,192,203
  plum #dda0dd 221,160,221
  powderblue #b0e0e6 176,224,230
  purple #800080 128,0,128
  red #ff0000 255,0,0
  rosybrown #bc8f8f 188,143,143
  royalblue #4169e1 65,105,225
  saddlebrown #8b4513 139,69,19
  salmon #fa8072 250,128,114
  sandybrown #f4a460 244,164,96
  seagreen #2e8b57 46,139,87
  seashell #fff5ee 255,245,238
  sienna #a0522d 160,82,45
  silver #c0c0c0 192,192,192
  skyblue #87ceeb 135,206,235
  slateblue #6a5acd 106,90,205
  slategray #708090 112,128,144
  slategrey #708090 112,128,144
  snow #fffafa 255,250,250
  springgreen #00ff7f 0,255,127
  steelblue #4682b4 70,130,180
  tan #d2b48c 210,180,140
  teal #008080 0,128,128
  thistle #d8bfd8 216,191,216
  tomato #ff6347 255,99,71
  turquoise #40e0d0 64,224,208
  violet #ee82ee 238,130,238
  wheat #f5deb3 245,222,179
  white #ffffff 255,255,255
  whitesmoke #f5f5f5 245,245,245
  yellow #ffff00 255,255,0
  yellowgreen #9acd32 154,205,50