Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html nimekirjad

Nimekiri

HTML'is kasutatakse korrastamata, korrastatud ja definitsioonide nimekirju.

Korrastamata nimekiri

Korrastamata nimekiri on mingite sõnade, numbrite, andmete, piltide jne. loetelu. Sellise nimekirja tunnuseks on tavaliselt ringid, täpid v. rombid (sõltuvalt brauserist ja valitud stiilist) iga loetelu ühiku ees.
Korrastamata nimekiri algab <ul> märgisega. Iga ühik nimekirjas algab <li> märgisega.

   <ul>
<li>Leib</li>
<li>Sai</li>
   </ul>

Selline on tulemus brauseris:

Nimekirja ühikutele võib lisada paragrahve, rea-poolitusi, pilte, linke, teisi nimekirju jne.

Korrastatud nimekiri

Korrastatud nimekiri on samuti ühikute nimekiri, milles iga ühik on tähistatud numbriga.

   <ol>
<li>Leib</li>
<li>Sai</li>
   </ol>

Selline on tulemus brauseris:

  1. Leib
  2. Sai

Definitsiooni nimekiri

Definitsiooni nimekiri ei ole ühikute nimekiri vaid nimekirja ühikuid selgitavad terminid.
Definitsiooni nimekiri algab <dl> märgisega. Iga definitsiooni-nimekirja termin algab <dt> märgisega. Iga termini definitsioon algab <dd> märgisega.

   <dl>
<dt><b>Leib</b></dt>
 <dd>Rukkijahust pagaritoode</dd>
<dt><b>Sai</b></dt>
 <dd>Nisujahust pagaritoode</dd>
   </dl>

Selline on tulemus brauseris:

  Leib
Rukkijahust pagaritoode
  Sai
Nisujahust pagaritoode

Definitsiooni nimekirja definitsioonidesse (<dd> märgis) võib lisada paragrahve, rea-poolitusi, pilte, teisi nimekirju jne.

Näited:

  red_dot.gif Korrastamata nimekiri
  red_dot.gif Korrastatud nimekiri
  red_dot.gif Erinevad korrastatud nimekirjad
  red_dot.gif Erinevad korrastamata nimekirjad
  red_dot.gif Pesastatud nimekiri
  red_dot.gif Pesastatud nimekiri 2
  red_dot.gif Nimekiri definitsioonidega
Selles nimekirjas on terminitele lisatud definitsioonid.

Nimekirja märgised:

Märgis Kirjeldus
<ol> Määratleb korrastatud nimekirja
<ul> Määratleb korrastamata nimekirja
<li> Määratleb nimekirja teema
<dl> Määratleb definitsioonide nimekirja
<dt> Määratleb termini definitsiooni
<dd> Määratleb definitsiooni nimekirjas