Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html erimärgised

Osadel Html märgistel on oma kindel tähendus ja sellepärast ei saa neid kasutada teksti kirjutamisel. Erimärgised

Selleks, et kirjutada teksti sümboleid nagu kõrvaloleval pildil, peab kasutama erimärgiseid.

Erimärgised

Mõni sümbol Html'is omab kindlat tähendust, nagu näiteks vähendusmärk (<). See sümbol ütleb brauserile, et algab mingisugune html märgis. Selleks, et brauser kuvaks seda sümbolit täpselt nii nagu ta originaalis välja näeb, kasutatakse erimärgist.

Erimärgis koosneb kolmest osast: ampersand e. ja-märk (&), märgi nimi v. number (# number) ja lõpuks semikoolon (;).

Selleks, et dokumendis kuvataks vähendus-märki tuleb see kirjutada nii: &lt; või &#60;

Mugavam on kasutada erimärgiste nimetusi kui numbreid kuid uuemaid sümboleid ei pruugi kõik brauserid toetada. Seepärast on kindlam kasutada numbreid.

Selles näites saab proovida mismoodi brauser kuvab erinevaid erimärgiseid:

Tühiku erimärgis (&nbsp;)

Enimlevinud erimärgis Html'is on tühikumärgis.

Tavaliselt Html teksti kirjutades kaotatakse liigsed tühikud tekstist automaatselt. Kui tühikuklahvile vajutada 10 korda, siis elimineeritakse neist üheksa. Selleks, et lisada teksti tühikuid, tuleb kasutada &nbsp; erimärgist.

Eestikeele alfabeedis on palju täpitähti. Neid tuleb Html dokumenti kirjutada nagu erimärgiseid. Näiteks ä täht, kirjutatakse nii: &auml;.

Enimlevinud Erimärgised

Tulem Kirjeldus Nimi Number
  tühik &nbsp; &#160;
< väiksem kui &lt; &#60;
> suurem kui &gt; &#62;
& ampersand &amp; &#38;
" jutumärk &quot; &#34;
' jutumärk &apos; (IE ei toeta) &#39;
cent &cent; &#162;
£ pound &pound; &#163;
¥ yen &yen; &#165;
euro &euro; &#8364;
section &sect; &#167;
© copyright &copy; &#169;
® registered trademark &reg; &#174;
multiplication &times; &#215;
division &divide; &#247;

Vaata ka kogu Html erimärgiste nimekirja .