Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html taustad

Taust

Hea taust muudab veebilehe atraktiivseks ja meelitab vaatajat sellega lähemalt tutvuma.

Html märgise <body> juurde saab lisada atribuute mis määravad veebilehe tausta. Taustaks saab olla pilt v. värv.


Bgcolor

Veebilehe tausta värvi määrab "bgcolor" atribuut. Selle atribuudi väärtuseks võib olla, kas number, RGB väärtus või värvi nimi.

<body bgcolor="#000000">
<body bgcolor="rgb(0,0,0)">
<body bgcolor="black">

Ühte moodust kolmest kasutades saab muuta tausta värvi.

Background

Veebilehe tausta pildi määrab "background" atribuut. Selle atribuudi väärtuseks on selle pildi URL aadress, kus pilt asub. Kui pilt on väiksem kui brauseri aken siis pilt kordab iseennast seni kuni aken on täitunud kogu ulatuses.

<body background="pilt.gif">
<body background="http://www.pildialbum.com/pilt.gif">

URL aadress võib olla suguluses sama veebilehega (esimene näide) või siis absoluutne (teine näide).

Pane tähele: Tausta pildi lisamisel jälgi neid näpunäiteid:

Märkused

World Wide Web Consortium ei soovita kasutada "bgcolor", "background" ja teksti atribuute <body> märgise sees. Kasuta selle asemel stiile (CSS).

Näited:

  red_dot.gif Hästi valitud tausta ja teksti värv
Niisugust teksti on külastajal kerge lugeda
  red_dot.gif Halvasti valitud tausta ja teksti värv
Niisugust teksti on külastajal raske lugeda
  red_dot.gif Hea tausta pilt
Niisugune pilt on hästi valitud.
  red_dot.gif Halb tausta pilt
See pilt on halvasti valitud.