Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Html elemendid

element.png

Html dokument on tekstifail mis on kokku pandud Html elementidest. Html elemendid koosnevad Html märgistest e. teegidest
( ing.tag ).

Html Märgised e. teegid.

HTML Elemendid

Tuleta meelde eelmise lehekülje näidet:

      <html>
     <head>
    <title>Lehekülje tiitel</title>
   </head>
  <body>
See on minu esimene koduleht. <b>See tekst on paks.</b>
  </body>
   </html>

See on HTML element:

<b>See tekst on paks</b>

HTML element algab algusemärgisega: <b>
HTML elemendi sisuks on tekst: See tekst on paks
HTML element lõpeb lõpumärgisega: </b>

See on samuti HTML element:

    <body>
See on minu esimene koduleht.
<b>See tekst on paks</b>
    </body>

Html element ja atribuut

Atribuute kasutatakse Html märgiste kujundamiseks. Atribuut annab brauserile informatsiooni selle kohta, mismoodi vastavat elementi kuvada.
Tavaline Html element algab .
Näiteks:  <p>

Selleks, et lisada atribuuti Html elementi, tuleb kõigepealt jätta tühik märgise nime lõppu. Seejärel kirjutatakse atribuudi nimi koos atribuudi väärtusega. Väärtus suletakse jutumärkidega.
Näide:  <p style="color:red;">

Märgised võivad sisaldada ka mitut atribuuti. Need tuleb samuti omavahel eraldada tühikuga:

    <p style="color:red;" title="esimene paragraph">

Soovitan alati kasutada HTML dokumentides väikesi tähti.

Kirjutades HTML teksti, ei või teada millisena kuvatakse Sinu dokument mõnes teises brauseris. Kompuutrite ekraanid on erineva suurusega. Teksti formaat muutub iga kord kui muudetakse akna suurust. Seepärast pole mõtet teksti kujundamiseks kasutada tühikuid ja tühje ridu.
Ei loeta heaks tavaks, paragrahvi <p> elementide abil, tühjade ridade tegemist. Kasuta selleks <br> elementi. (Ära kasuta <br> elementi nimekirjade koostamisel). Oota kuni oled õppinud kasutama HTML nimekirju.
Mõnede elementide kasutmisel lisatakse tühjad read vaikimisi. Näteks enne ja pärast paragrahvi ning enne ja pärast pealkirja.
Olulised HTML elemendid on pealkirjad, paragrahvid, ja lausepoolitajad. Siin on mõned näited:

  red_dot.gif   Lihtne HTML dokument
Kõige lihtsam lihtsam Html kodeering mida brauser loeb ja kuvab vastavalt.
  red_dot.gif   Lihtne paragrahv
Siin on näha mismoodi töötab p (paragrahv) element.
  red_dot.gif   Veel üks paragrahv
Näide sellest kuidas brauser ignoreerib Html koodi lisatud tühikuid ja lause poolitusi.
  red_dot.gif   Lause jätkamine uuelt realt
br elemendi kasutamine selleks, et poolitada lauseid ja jätkata teksti uuelt realt.
  red_dot.gif   Pealkirjad
Näidises saab selgeks mismoodi teha veebidokumenti erineva suurusega pealkirju.
  red_dot.gif   Keskele nihutatud pealkiri
Pealkirja nihutamine paremale v. keskele align atribuudi abil.
  red_dot.gif   Horisontaaljoon
Horisontaaljoone lisamine veebidokumenti. (Võimaldab organiseerida teksti eraldi sektsioonideks mis hõlbustab orjenteerumist veebilehel)
  red_dot.gif   Varjatud kommentaar
Niimoodi saab lisada kommentaare Html kodeeringusse selleks, et hiljem oleks hõlpsam teha muudatusi ja täiendusi oma veebidokumenti.
  red_dot.gif   Taustavärv
Atribuut bgcolor on oluline disaini element mis võimaldab lisada veebilehele erinevaid värve.


Element Kirjeldus
<html> Määratleb HTML dokumendi
<body> Määratleb dokumendi sisu
<h1> kuni <h6> Määratleb pealkirja suuruse
<p> Määratleb paragrahvi
<br> Tekst jätkub uuelt realt
<hr> Horisontaaljoon
<!------> Kommentaar