Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!
Osta Kohe

JavaScript If...Else

CSS Kõik JavaScript koodid sobituvad nendega suguluses olevate lausungitega. Lausung määrab selle mida script peab tegema.

Konditsionaalseid lausungeid kasutatakse kontrolli saavutamiseks scripti üle. S.t. et kõik sündmused toimuvad vastavalt situatsiooni vajadustele. Näiteks soovid, et sinu veebilehel oleks puhkepäevadel spetsiaalne pilt. Seega script sõltub otseselt sellest, mis päevaga on tegemist.

Näited

 red_dot.gif If lausung      red_dot.gif If...else lausung 

 red_dot.gif If..else if..else lausung      red_dot.gif Juhuslik link :   Selles näites demonstreeritakse kuidas lingile klikkides, viib see kas minu kodulehele v. w3schools kodulehele.

JavaScript'is kasutatakse järgmisi konditsionaalseid lausungeid:

If Lausung

Kasutatakse juhul kui soovitakse, et kood käivitub ainult siis kui määratud tingimus on õige.

Süntaks

if (tingimus)
{
kood käivitb kui tingimus on õige
}

Pane tähele: Kasuta ainult väikesi tähti! (if mitte IF).

Näide 1

 <script type="text/javascript">
//Kirjutab "Tere hommikut" tervituse kui
//kell on vähem kui 10
var d=new Date();
var time=d.getHours();
if (time<10) 
{
 document.write("<b>Tere hommikut</b>");
}
 </script>

Näide 2

 <script type="text/javascript">
//Kirjutab "Lõuna!" kui kell on 12
var d=new Date();
var time=d.getHours();
if (time==12)
{
 document.write("<b>Lõuna!</b>");
}
 </script>

Pane tähele: Muutujate sobitamiseks, tuleb alati kasutada täpselt ühesuguseid märke, üksteise järel (==)!

Pane tähele: Selles süntaksis puudub "..else.." . Sellega öeldakse, et kood käivitub siis kui määratud tingimus on "true".

If...else Lausung

Kui soovitakse käivitada mõnda koodi tingimusel "õige" ja ülejäänuid kui tingimus on väär, siis kasutatakse "if...else" lausungit.

Süntaks

if (tingimus)
{
kood käivitub kui tingimus on õige
}
else
{
kood käivitub kui tingimus on väär
}

Näide

 <script type="text/javascript">
//Kui kell on vähem kui 10,
//saad "Tere hommikut" tervituse.
//muul ajal aga "Tere päevast" tervituse.
var d = new Date();
var time = d.getHours();
if (time < 10)
{
 document.write("Tere hommikut!");
}
else
{
 document.write("Tere päevast!");
}
 </script>

If...else if...else Lausung

If..else if..else lausungit kasutatakse siis kui soovitakse käivitada ainult ühte rida mitmest.

Süntaks

if (tingimus1)
{
kood käivitub, kui tingimus1 on õige
}
else if (tingimus2)
{
kood käivitub, kui tingimus2 on õige
}
else
{
kood käivitub, kui tingimus1 ja tingimus2 on väärad
}

Näide

 <script type="text/javascript">
var d = new Date()
var time = d.getHours()
if (time<10)
{
 document.write("<b>Tere hommikut</b>");
}
else if (time>10 && time<16)
{
 document.write("<b>Tere päevast</b>");
}
else
{
 document.write("<b>Tere jälle!</b>");
}
 </script>

Kordame veel loogika tehteid:

Sõna JA kirjutatakse kahekordse ampersandi abil (&&).

if (hour==12 && minute==0)
{alert("on keskpäev")};

Sõna VÕI kirjutatakse kahekordse püstkriipsu abil (||).
Kasutatakse rohkem kui ühe määratud resultaadi õigsuse kontrollimiseks.

if (hour==11 || hour==10) {alert("on vähem 
kui kaks tundi keskpäevani")};

Sõna EI kirjutatakse hüüumärgi abil (!). Selle abil saadakse ümberpööratu tulemus.

if (!(hour==11)) {alert("keskpäevani
on jäänud rohkem kui üks tund")};

Kahekordne võrdusmärk (==) kõrvutiseisvate muutujate juures, annab JavaScript'ile märku milliseid muutujaid võrrelda.

Väike reklaam

Sellel lehel tolgendab üks väike reklaam, "Osta Kohe". Võid sellist moodust kasutada kui soovid viidata millegile olulisele.

Pane tähele: selle reklaami JavaScript'i kood töötab IE's ja Mozilla's erinevalt.

Kuidas sellist reklaaminuppu teha?
Kõigepealt kopeeri allpool olev kood ja säilita nimega osta.js.

Järgmiseks loo stiilileht nimega osta.css
Stiil ise on selline:

 #osta {background-color:#cdc; border:3px outset #ccc;
 text-align:center; font-size:150%; z-Index:999; 
 visibility:hidden; position:absolute; 
 top:-200px; left:-200px; width:150px;}

Nüüd kirjuta mõlemad failid oma dokumendi "head" sektsiooni:

 <script type="text/javascript" src="osta.js"></script>

 <link rel="stylesheet" href="osta.css" type="text/css">

Lõpuks kirjuta allpool olev kood oma dokumendi "body" sektsiooni:

 <div id="osta">Osta Kohe</div>

Samuti saad koodi ühendada mingi lingiga, kasutades ankru <a> märgist.